Prasminga Maironiečių veikla

Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje prieš dvejus metus susikūrė Maironiečių būrelis. Maironiečių būrelis priklauso Lietuvos Maironiečių draugijai, kuri Lietuvoje atgaivinta prieš 20 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Šiai draugijai vadovauja istorikas Eugenijus Urbonas, su kuriuo mūsų gimnazistams teko susitikti įvairiuose renginiuose.

2010-09-30 žurnalistų būrelio nariai kalbėjosi su jaunaisiais Maironiečiais , šie pirmiausia prisiminė savo įšventinimą Butrimonyse, kur kiekvienas gavo žalią skarelę, simbolizuojančią Lietuvos gamtą. Interviu metu mokiniai pasipuošė savo skarelėmis ir choru pasakė draugijos šūkį: ,,Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu!“ Mokiniai didžiuojasi ir draugijos himnu – Maironio „Užtrauksim naują giesmę“.

Ši būrelį, kuriam vadovauja Janina Zelenienė , mūsų mokykloje lanko I –III g klasių mokiniai, kurie puoselėja maironietišką ideologiją, siekia motyvuoti jaunimą, skatina gerbti gimtąją kalbą, kraštą ir Lietuvos praeitį. Mūsų gimnazijos Maironiečiai labai draugiški ir patriotiški. Paklausti, kodėl pasirinko būtent šį būrelį, mokiniai atsakė, kad turi pačią geriausią vadovę, juos domina Maironiečių veikla bei galimybė pažinti kitus kraštus, įdomius žmones. Jie dalyvauja įvairiuose renginiuose, konferencijose, važiuoja į kitus miestus susitikti su Lietuvos Maironiečiais, vieną kartą per metus išleidžia savo laikraštį.

Maironiečiai teigė, kad viena įdomiausių jų išvykų buvo kelionė į Zarasus šių mokslo metų rugsėjo mėnesį. Puikiame Lietuvos kampelyje vyko Baltų Vienybės dienų šventė. Maironiečius sužavėjo nuostabus kraštovaizdis, jie džiaugėsi turėję galimybę geriau pažinti Zarasų kraštą, išvysti gražų renginį. Vienas pagrindinių išvykos tikslų buvo pasidalinti savo mintimis apie Maironiečių veiklą, pasisemti idėjų.

Šiais mokslo metais mokiniai ir jų vadovė ketina vykti į Kauną, Maironio namus, dalyvauti ten vykstančiame meninio skaitymo konkurse. Ketinama įsitraukti į socialinę veiklą, vykti į Alytaus vaikų globos namus, susitikti su likimo nuskriaustais mažyliais, padėti ir nudžiuginti juos.

Linkime sėkmės mūsų mokyklos maironiečiams einant Lietuvos keliu! Tikimės, kad į šią veiklą įsitrauks ir daugiau jaunųjų savo krašto patriotų.

Ugnė Maliauskaitė, Gerda Juozapavičiūtė ir Karolina Miliauskaitė,

II c g mokinės, žurnalistų būrelio narės.

Parašykite komentarą