“ Investicijos į ateitį “

 Gimnazistas  buvo neatestuotas iš kūno kultūros. Nelankė pamokų, nes, anot jo, apsisprendė  savo laiką investuoti į ateitį, kurią sieja su aktyvia visuomenine veikla  ir politika. Mes gi investuojam į ateitį , rūpindamiesi savo mokinių rezultatais, kurie susiję su lankomumu, jų pastangomis ir pareigomis .

 Apsaugok, Viešpatie, mus visus nuo tokių būsimųjų politikų, kurie savo veiklą grindžia tik savo asmeninėmis ambicijomis ir arogancija.

Deja, šiam jaunuoliui reikės paklusti gimnazijos tvarkai ir atsiskaityti už skolą iki kovo 15 dienos…

Parašykite komentarą