M.Valančius – ryškiausia žvaigždė XIX amžiaus istorijos danguje

2011 metų kovo pirmąją dieną Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos aktų salėje įvyko neįprasta lietuvių kalbos pamoka, skirta garsaus lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjo Motiejaus Valančiaus du šimtai dešimtosioms gimimo metinėms paminėti. Pamokoje-renginyje dalyvavo keletas trečiųjų gimnazijos klasių, jos paruošė pasirodymus, iliustruojančius epochą ir M.Valančiaus gyvenimo aplinkybes.

Pirmieji pasirodė III k klasės mokiniai: jų etiudas apie lietuvių piemenėlį, kuriam svetima ir lenkų, ir rusų kultūra, atskleidė, kokios svarbios visai tautai buvo M.Valančiaus skelbiamos tiesos XIX amžiuje. Mokiniai stengėsi apsirengti taip, kad bent šiek tiek primintų to meto madas. Antrojo pasirodymo metu III a klasės gimnazistai surengė vaidinimą „Palangos Juzės“ motyvais. Tautiniais kostiumais pasipuošę mokiniai inscenizavo garsiojo siuvėjo Juzės dialogus su valstiečiais, šoko žemaitišką apvalcių, žaidė liaudies žaidimą. M.Valančiaus asmenybė domina ir mūsų laikmečio kūrėjus, todėl gimnazistai perskaitė M.Martinaičio eilėraštį, kuriame išryškėjo ir poetiška, ir dalykiška vyskupo charakterio pusės.

Pamokos metu pasakota apie M. Valančiaus gyvenimą bei jo nuopelnus Lietuvai, priminta, jog jis buvo blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, jog caro valdžiai uždraudus leisti knygas lotyniškais rašmenimis suorganizavo slaptą lietuviškų knygų spausdinimą Prūsijoje ir jų gabenimą.

Netradicinėje pamokoje dalyvavo ir kitų trečiųjų klasių mokiniai, o kad būtų įdomiau stebėti pasirodymus, jiems buvo išdalintos užduotys, padėjusios sekti neįprastą pamoką ir sisteminti informaciją. Smagu buvo sužinoti, kad M.Valančiaus idėjos gyvos: pamokos pabaigoje prisistatė mūsų mokykloje veikiančios Valančiukų organizacijos atstovai.

Dėkojame mokytojoms E.Barysienei, A.Butrimanskienei ir R.Valentinavičienei už įdomią idėją. Smagu būtų ateityje ir į kitų ryškių asmenybių gyvenimą ir kūrybą pasižiūrėti netradiciškai.

Paulius Račkauskas, III k g klasės mokinys

Parašykite komentarą