Apklausa

-> Dalyvauti Tolerantiškiausios klasės ir mokytojos rinkimuose <-

Kviečiame iki lapkričio 18 d. rinkti 2011 metų Tolerantiškiausią klasę ir mokytoją

Tolerantiškiausio klasės bruožai:

 • kalba – neužgaulioja ir neįžeidinėja kitų;
 • tvarka – su visais elgiasi vienodai, bendradarbiauja;
 • santykiai – į kitus kreipiasi pagarbiai, nuoširdžiai;
 • sprendimų priėmimas – su visais tariasi ir reiškia savo nuomonę apie klasės reikalus;
 • renginiai – per mokyklos šventes, tėvų dienas ir kitomis ypatingomis progomis aktyviai dalyvauja pasirodymuose ir renginiuose;
 • bendradarbiavimas – moka bendradarbiauti dirbant grupėse, kolektyve.

Tolerantiškiausio mokytojo bruožai:

 • didelis intelektualinis išprusimas ir platus akiratis;
 • proto lankstumas ir dvasinio pasaulio turtingumas;
 • aukštas etinio mąstymo, bei pažinimo lygis;
 • gilus žmogiškumas ir emocinis jautrumas kitam asmeniui;
 • būdo švelnumas ir taikingumas, savikritiškumas ir kuklumas;
 • aukšta elgesio kultūra , taktiškumas.

-> Dalyvauti Tolerantiškiausios klasės ir mokytojos rinkimuose <-

Parašykite komentarą