Jaunųjų šaulių žygis „Partizanų takais“

Mokslo metus jaunųjų šaulių būrelis vainikuoja žygiu Alytaus apskrities partizanų takais. Pernai kartu su Kauno apskrities ir Ariogalos gimnazijos jaunaisiais šauliais aplankėme Alovės seniūniją, susitikome su Švč. Trejybės bažnyčios klebonu Stanislovu Stankevičiumi, dalyvavome edukacinėje bandų kepimo programoje ir kartu su kaimo bendruomene bei mokyklos jaunaisiais šauliais (mokyt. Aušra Damkauskienė) mokėmės tam kraštui būdingų partizaninių dainų, aplankėme jų žūties vietas. Prie draugystės laužo mokytojas Andrius Bautronis dalijosi prisiminimais iš ekspedicijos „Misija Sibiras 2015“, dainavome išmoktas dainas…

Šiais metais gegužės 12–13 dienomis gimnazijos šauliai kartu su Dzūkijos, Šaltinių, Alovės pagrindinių mokyklų bei Punios mokyklos–daugiafunkcio centro jaunaisiais šauliais organizavo žygį „Partizanų takais“ maršrutu Alytus – Strielčių ir Aleksandravos kaimai – Punia – Alytus.

Žygio tikslas – susipažinti su Alytaus rajone, Punios seniūnijoje, vykdyta partizanų veikla ir jų žūties vietomis bei to krašto papročiais, tradicijomis, stiprinti ištvermę, pasitikėjimą savo jėgomis, draugystę, ugdyti pilietiškumą.

Jaunieji šauliai žygio metu aplankė partizanų bunkerį, esantį Šilelio miške. Apie jame žuvusius partizanus papasakojo Punios seniūnas Gintautas Laukaitis. Prie paminklo, kuris po 68 žūties metų Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo partizanams Aleksandravos kaime buvo įamžintas  Inos Kavolynaitės-Kaškonienės ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus iniciatyva, mus pasitiko pati Ina. Ji ir papasakojo apie baisią savo artimųjų –partizanų žūtį. Kartu su Daugų kultūros centro Butrimonių filialo administratore Laima Kalinauskiene ir G. Anušauskaite padainavo šio krašto partizaniškų dainų.

Pasivaišinę karšta arbata ir I. Kaškonienės keptu kaimišku ragaišiu, tęsėme žygį į Punią. Pakeliui aplankėme žydų kapus ir pasiekėme Punios seniūniją, kur mūsų laukė mokyklos–daugiafunkcio centro jaunosios šaulės su vadove Monika Jusaite. Įsikūrę ir pailsėję, aplankėme Margirio piliakalnį, vakare įspūdžiais dalijomės prie draugystės laužo.

Šeštadienį Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje susitikome su klebonu Vytu Sabaliausku. Aplankėme miestelyje veikiančią biblioteką. Vėliau vaikštinėjome po Punios miestelį, 2017 m. mažąją kultūros sostinę, kurioje gide buvo Punios mokyklos–daugiafunkcio centro direktorė Laimutė Žūsinienė, dalyvavome „Razavų“ blynų edukacijoje.

Jauniesiems šauliams šis žygis paliko neišdildomus įspūdžius. Kartu praleistas laikas – puikios nuotaikos ir geros draugystės pavyzdys.