VADOVĖLIŲ KEITIMO GRAFIKAS

2016-2017 m. m.

13.15-15.30 val.
Pastabos
Birželio 5 d.
(pirmadienis)
III a,  III b
grąžina ir pasiima vadovėlius IV klasei
 
 8.00-16.00 val.
Birželio 8 d. (ketvirtadienis)
III c,  III d,  III e,  III f,  III g
grąžina ir pasiima vadovėlius IV klasei
 
12.30-15.00 val.
Birželio 9 d.
(penktadienis)
II a,  II b
grąžina ir pasiima vadovėlius III klasei
 
8.00-15.00 val.
 
Birželio 12 d.
(pirmadienis)
II c,  II d,  II e,  II f,  kitų mokyklų dešimtokai
grąžina ir pasiima vadovėlius III klasei
Birželio 13 d.
(antradienis)
I a,  I b,  I c,  I d,  I e,  I f
grąžina ir pasiima vadovėlius II klasei
Birželio 19 d.
(pirmadienis)
Būsimi I-ų gimnazijos klasių mokiniai
pasiima vadovėlius
I klasei

Išvykstantys iš mokyklos mokiniai gauna atsiskaitymo lapelius.