Baigia mokslo metus Alytaus jaunųjų chemikų mokykla

Antruosius mokslo metus baigė Alytaus jaunųjų chemikų mokykla. Gegužės mėnesio 22 d. vyko „Apskrito stalo“ diskusija. Mokiniai diskutavo apie AJChM vykdytas veiklas, teikė pasiūlymus, kaip padaryti užsiėmimus patrauklesnius, naudingesnius. Šio užsiėmimo metu įteikti AJChM baigimo diplomai dvylikai abiturientų, mokyklos ugdytinių, iš įvairių Alytaus miesto mokyklų. Jaunesni bendramoksliai ir mokytojai linkėjo abiturientams sėkmės egzaminuose bei tolesniame pasirinktame kelyje. Kaip visada, buvo išsakyta mintis, kad besimokydami universitetuose ar kolegijose nepamirštų savanoriauti, atvyktų vesti užsiėmimų Alytaus jaunųjų chemikų mokyklėlėje.

Birželio 5 dieną, kai abiturientai laikė lietuvių kalbos egzaminą, pilnas autobusas jaunųjų chemikų kartu su mokytojomis išvyko į Aleksandro Stulginskio universitetą. Grupę pasitiko ASU priėmimo grupės vyr. vadybininkas Aantanas  Girčys. Pirmiausiai mokiniai susitiko su universiteto prorektore doc. dr. Laima Taparauskiene. Susitikime kalbėjosi apie studijas, stojimo ir mokymosi iniversitete galimybes. Universiteto laboratorijose Alytaus janunieji chemikai atliko penkis laboratorinius darbus: nagrinėjo geležies lydinius bei plieno savybių keitimo galimybes, nustatė chemines medžiagas obuoliuose, sodino augalus mitybinėse terpėse (in vitro), tyrė dirvožemio agrochemines savybes.

Nors pavargę, bet patenkinti visos dienos veiklomis, mokiniai tik vakare grįžo į Alytų. Dalis jau atsisveikino iki kitų mokslo metų, bet grupelė dar susirinks kitą savaitę, kad kartu su mokytojomis pravestų užsiėmimus įmonių, remiančių AJChM  veiklą, darbuotojų  vaikams – 4-6 klasių mokinimas.

                                                                        Janė Liutkienė, AJChM mokytoja