Nepamokinės veiklos diena „Tapk vienu iš mūsų“

Tik ką nuaidėjęs Rugsėjo 1-osios skambutis mokiniams priminė apie prasidedantį naują gyvenimo etapą. Laukia nelengvas mokslo kelias, naujos patirtys ir iššūkiai. Prasidėję mokslo metai visada atneša ir džiaugsmo, ir nerimo. Be abejo, labiausiai nerimauja naujokai – juk jiems teks prisitaikyti naujoje mokykloje, naujoje klasėje. Kad šis etapas būtų lengvesnis, gimnazijoje rugsėjo 4 d. buvo organizuota nepamokinės veiklos diena, skirta mokinių adaptacijai.

Ši diena I-III klasių mokiniams prasidėjo klasės auklėtojo pamoka. Jos metu buvo aptariami klasės reikalai, susipažįstama su naujais mokiniais. Abiturientai pirmiausia buvo pakviesti susitikti su direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičiene ir pagalbos mokiniui specialistėmis. Vyriausiųjų gimnazistų laukia sudėtingas laikotarpis-teks priimti sprendimus, kurie galbūt nulems jų ateitį, todėl ketvirtokai susikaupę klausėsi direktoriaus patarimų, kas svarbiausia paskutiniais mokslo metais. Buvo svarbu išgirsti ir pavaduotojos, gimnazijos psichologės bei socialinės pedagogės pastabas. Vėliau į susitikimą su direktoriumi ir pagalbos mokiniui specialistėmis buvo pakviesti ir žemesniųjų klasių mokiniai.

Visiems gimnazistams buvo pristatytas gimnazijos metraštis, kuriame įamžintos svarbiausios ir įdomiausios praėjusių mokslo metų akimirkos. Jų būta daug ir labai įspūdingų! Pamačius, kiek daug įdomių ir įvairių dalykų vyksta gimnazijoje, naujiesiems „vanagiukams“ nerimo tikrai turėjo sumažėti – čia visi ras savo vietą, galės pritaikyti gebėjimus, užsiimti mėgstama veikla.

II-III klasių gimnazistams vyko ir mokytojo kolegos pamoka. Jos metu antrokai ir trečiokai turėjo progą pabendrauti su įvairių dalykų mokytojais, susipažinti su kai kuriais jiems nedėstančiais pedagogais. Adaptacijos dienos pabaigoje pirmokų dar laukė ekskursija po gimnaziją, o abiturientų – fotosesija gimnazijos ir miesto erdvėse.

Nepamokinės veiklos diena prabėgo labai greitai. Rugsėjo 5-ąją skambutis jau kvies pradėti įprastus darbus. Tikimės, kad jie bus sėkmingi.

                                    Virginija Jokubauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė