Ekskursija į Kauno tvirtovės fortus

Beveik kiekvienas iš mūsų esame lankęsi Kauno IX forte, kuris liudija skaudžią istorinę praeitį. Šiame forte buvo masiškai naikinami žmonės, ypač 1941 m. spalio mėn. Dar niekada Lietuvoje per tokį trumpą laiką nebuvo sunaikinta tiek daug žmonių (daugiau kaip 9000 ). Tačiau ar ką nors žinome apie kitus fortus? Spalio 20 d. IV f klasės mokiniai bei keletas mokinių iš kitų IV klasių dalyvavo edukacinėje ekskursijoje po III ir IV Kauno tvirtovės fortus. Ekskursija truko 3 val., ją vedė Kauno tvirtovės direktoriaus pavaduotojas ir III forto įgulos vadas Ovidijus Jurkša. III ir IV fortai dar nėra gerai parengti lankytojams, čia yra pavojingų, vandens apsemtų vietų, kurios vis dar tvarkomos ir valomos. Ekskursijos metu mokiniai apsilankė buvusiose fortų kareivinėse, šaudmenų ir parako sandėliuose bei prieššturminių pabūklų slėptuvėse. Ekskursijos vadovas taip pat papasakojo ir pristatė pulkininko Lichačiovo keltuvus, kurie buvo naudojami prieššturminėms patrankoms iškelti. Visiems įspūdį padarė ant sienų šiuo metu jau miegantys šikšnosparniai. Reikėjo nuolat laikytis tylos bei vengti ryškios šviesos, kad jie nepabustų. Apsilankymo fortuose pabaigoje mokiniai dalyvavo kareiviškos arbatos degustacijoje, atsakiusieji į vadovo klausimus gavo prizų. Na, o likusią vakaro dalį visi pasivaikščiojo po Kauno senamiestį.

Šios išvykos metu mokiniai pagilino istorijos žinias, taip pat daug sužinojo apie karių kasdienybę ir gynybos metodus sovietų armijos bei vokiečių okupacijos metais.

Vilma Polensienė, IV f klasės auklėtoja