Sveikiname

Šiaulių Universiteto Užsienio kalbų studijų katedros organizuoto 4-ojo respublikinio vertimo konkurso laimėtojus:
Uosį Nojų Galkevičių, III a klasės mokinį, laimėjusį II vietą (vertimas iš anglų kalbos, 11-12 kl. grupė), mokytoja Agnė Ingelevičienė;
Austėją Bingelytę, III d klasės mokinę, laimėjusią paskatinamąją vietą (vertimas iš anglų kalbos, 11-12 kl. grupė), mokytoja Leonida Tolvaišienė;
Gabiją Vitkauskaitę, III a klasės mokinę, laimėjusią II vietą (vertimas iš rusų kalbos), mokytoja Rima Gecevičienė;
Viktoriją Nacytę, II a klasės mokinę, laimėjusią  II vietą (vertimas iš prancūzų kalbos), mokytoja Loreta Kašėtienė.