Debatai apie toleranciją kitokiems

Šiandien Lietuvos visuomenė dar nėra tolerantiška šalis, dar yra daug patyčių, diskriminacijos, net neapykantos kitokiems – neįgaliems, kitataučiams, kitokios religijos žmonėms. Tačiau galima ir ginčytis, šiandien, ypač jaunimas, daug tolerantiškesnis negu, pavyzdžiui, prieš 20 metų.

Skirtingą nuomonę apie šiandienos visuomenės požiūrį į kitokį kovo 29 d. išsakė mūsų gimnazijos ir Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos debatų klubo nariai. Buvo debatuojama tema: ,,Šiandien Lietuva– netolerantiška šalis kitokiems“. Mūsų, teigiančiųjų, komanda siekė įrodyti, jog Lietuva dar netolerantiška šalis kitokiems, pateikė pavyzdžių iš kultūrinio, socialinio ir politinio visuomenės gyvenimo. Lietuvoje dar labai paisoma stereotipų, neigiamai vertinami kitokios orientacijos žmonės, skeptiškai žiūrima ir į pabėgėlius. Na, o neigiantieji (Šv. Benedikto gimnazija) atkakliai gynė poziciją, jog šiandien Lietuva jau tolerantiška kitokiems, jie pateikė tinkamų pavyzdžių ne tik iš Lietuvos visuomenės gyvenimo, bet ir iš savo gimnazijos, kurioje mokosi kitataučių ir neįgalių jaunuolių. Jie yra toleruojami, palaikomi ir gerbiami. Debatams teisėjavusi istorijos mokytoja Asta Šulcienė pasidžiaugė, kad mokiniai debatuoja tokia sudėtinga, bet šiandien svarbia tema. Šiek tiek daugiau taškų surinko teigiančiųjų (mūsų gimnazijos) komanda.

Abiejų komandų nariai, nors dar tik pradedantieji, kalbėjo gerai, tik ateityje vertėtų nebijoti užduoti daugiau klausimų oponentams, kad diskusija būtų gyvesnė ir karštesnė. Debatai yra viena iš stipriausių viešųjų kalbų formų, mokančių apginti savo komandos poziciją ir ugdančių kiekvieną atskirai gebėti reikšti savo nuomonę bei įgyti drąsos kalbėti prieš auditoriją.

Janė Zelenienė, debatų klubo vadovė