Patirties sklaida renginyje „Metodų mugė. Žaidimų vaivorykštė“

Gegužės 11 dieną Vilniuje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Metodų mugė. Žaidimų vaivorykštė“, kuriame Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojos Erika Balynienė, Aldona Butrimanskienė ir Ramunė Petrosian parengė ir pravedė praktikumą „Dramos elementų taikymas įvairiose pamokose“.

Drama ugdo mokinių kūrybiškumą, skatina produktyvią saviraišką, išryškina tarpdalykinius ryšius ir leidžia efektyviai panaudoti aktyviuosius mokymo(-si) metodus. Praktikumo dalyviai turėjo galimybę įgyti teorinių ir praktinių žinių dalyvaudami diskusijose, grupiniuose užsiėmimuose, žaidimuose, kurdami improvizacijas. Įgijo žinių apie teatro elementų taikymą tarpdalykiniame mokyme, taip pat įgijo patirties dirbdami komandose, bendradarbiaudami su kitų dalykų mokytojais.

Erika Balynienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Aldona Butrimanskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Ramunė Petrosian, anglų kalbos vyresnioji mokytoja