Paminėtos Vydūno 150-osios gimimo metinės

Gegužės 16 d. gimnazijoje vyko jungtinė lietuvių kalbos pamoka, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Pamoką organizavo ir vedė lietuvių kalbos mokytoja J. Zelenienė. Pamokos metu mokytoja ir mokiniai pristatė Vydūną, kaip filosofą, rašytoją, kultūros veikėją, palikusį didžiulį pėdsaką Lietuvos kultūroje. Mokiniai skaitė pranešimus apie žmogaus ir tėvynės santykį (,,Tėvynė – žmogaus augimo ir tapsmo pradžia”, R. Čiginskaitė, II a klasė), ,,Apie asmenybės tobulėjimo pogramą pagal Vydūną” (E. Gudaitytė, III c klasė). I e klasės mokinės M. Ražanskaitė ir E. Smilinskaitė, pristatė teatrinį Vydūno pasaulį, o G. Mitrulevičiūtė ir E. Navickaitė iš I c klasės papasakojo, kaip Vydūnas suprato jaunystę, sveikatą ir grožį. Vydūnas mokė pasaulį pažinti juslėmis, todėl mokiniams buvo suteikta galimybė užuosti ir atpažinti žolynų kvapus. Ne visiems  tai pavyko padaryti.

Taip pat buvo apdovanoti mokiniai, dalyvavę esė ,,Mokėkime gyventi dvasios, o ne materijos šalyje“ konkurse. Vydūniškos dvasios įkvėpti mokiniai svarstė apie šiuolaikinio žmogaus sumaterialėjimą, apie visuomenę, ,,subadytą industrijos ragų“, klausė, kokiu tikslu į pasaulį atklydo žmogus, kuo pagrįstas pilnatvės kupinas gyvenimas. V. Nacytė savo esė rašė: ,,Dvasios šalis mums visiems yra labai svarbi, ir kiekvienas privalo rasti būdų, kaip gyventi ne vien materijos šalyje. Nuo ko pradėti apsigyvenimą dvasios šalyje? Nuo savęs. Pirmiausia reikia pažinti save, suprasti savo juntamus pojūčius ir tik tuomet imti rūpintis kitais. Pabaigti noriu palinkėjimu iš Biblijos: Kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis.“

Norime pasveikinti esė konkurso dalyvius: Gretą Karalevičiūtę, I b (mokytoja J. Zelenienė), Viktoriją Nacytę, II a (mokytoja R. Valentinavičienė), Ariną Krainevaitę III b (mokytoja E. Barysienė), Gabiją Vitkauskaitę III a (mokytoja V. Jokubauskienė) ir Martą Cibulskaitę, III c (mokytoja V. Jokubauskienė). Taip pat padėkoti mokytojoms J. Zelenienei, E. Barysienei, R. Valentinavičienei, padėjusioms parengti pranešimus, ir mokytojui A. Jurčiui, parengusiam skaidres apie Vydūną.

R. Valentinavičienė, lietuvių kalbos mokytoja