Vadovėlių keitimo grafikas 2018 m.

Birželio 18 d.  (pirmadienis)
  8.00-10.30 III a,   III b grąžina ir pasiima vadovėlius IV klasei
10.30-13.00 III c,   III d
13.00-15.30 III e,   III f
Birželio 19 d.  (antradienis)
  8.00-10.30 II a,   II b grąžina ir pasiima vadovėlius III klasei
10.30-13.00 II c,   II d
13.00-15.30 II e,   II f
Birželio 20 d.  (trečiadienis)
10.00-13.00 I a,   I b,   I c grąžina ir pasiima vadovėlius II klasei
13.00-15.30 I d,   I e
Birželio 25 d.  (pirmadienis)
8.30-15.00 Būsimi I-ų gimnazijos klasių mokiniai pasiima vadovėlius I klasei

Išvykstantys iš gimnazijos mokiniai gauna atsiskaitymo lapelius.