Nepamokinės veiklos diena „Sėkmės mokykla kiekvienam“

Mokslo metus gimnazija pradėjo netradiciškai. Rugsėjo 4-ąją organizuota nepamokinės veiklos diena ,,Sėkmės mokykla kiekvienam“. Anot renginio koordinatorės, pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės, tikslas sudaryti sąlygas mokiniams lengviau įsijungti į mokymosi veiklą po vasaros atostogų. Mūsų bendruomenės siekis, kad gimnaziją pasirinkę mokiniai besimokydami patirtų sėkmę, įgyvendintų savo tikslus, lūkesčius. O mokymosi sėkmę lemia visuma: programų veiksmingumas, mokymosi aplinka, tiek mokytojo, tiek mokinio asmeninės savybės, tėvų ir visos šeimos pagalba. Renginys skirtas I–IV klasių mokiniams, vykdomas pamokų metu ir yra skirtas mokinių adaptacijai bei pažintinei veiklai.

Vyko penkios pamokos, kurių metu klasėms organizuota įvairi veikla. Klasės auklėtojo pamokoje mokiniai dalijosi atostogų įspūdžiais, aptarė būsimą klasės veiklą, kalbėjo apie tikslus, lūkesčius, ugdymo(si) prasmę, svarbą, tikslino asmens duomenis. Kas, jei ne auklėtojas, padės adaptuotis, įsitraukti į gimnazijos bendruomenę ir pasiekti geriausių rezultatų. Kiekvienam patars, pagelbės, pasidžiaugs auklėtinių sėkmėmis ir padės įveikti nesėkmes.

Trečių klasių mokiniai susitiko su pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičiene. Pavaduotoja pamoką-susitikimą pavadino metaforiškai ,,Gyvenimo trupiniai“. Suprasti šį pavadinimą galima įvairiai. Mūsų gyvenimas, kasdienė naudinga veikla ir yra tie trupiniai, iš kurių susidaro gyvenimo prasmė. O galbūt  galima suprasti ir taip, kad negalima iššvaistyti gyvenimo po trupinį, o susikoncentruoti į svarbius dalykus, išsikelti sau tikslus ir jų siekti. Dar pavaduotoja kalbėjo apie ugdymo planą, tvarkaraščio ypatumus, atsakė į mokinių klausimus.

Vienos pamokos metu vyko DofE prezentacija. Ją pristatė programos koordinatorė Živilė Sakalauskienė. DofE įdomi pasaulinė programa, veikianti 62 metus, 130 šalių, suteikianti 14-24 metų jaunuoliams daug galimybių: išbandyti naują veiklą, pamatyti pasaulio ir gauti tarptautinį sertifikatą už savo mėgstamą veiklą.  The Duke of Edinburgh’s International Award yra pasaulyje pirmaujanti jaunimo apdovanojimų programa, kurioje dalyvaujant galima patirti daugybę nuotykių, susirasti draugų, atrasti savo užslėptus talentus, geriau pažinti save. Dalyvaujant DofE apdovanojimuose  galima kryptingai ugdyti įgūdžius arba galima pradėti užsiimti veikla, apie kurią anksčiau nepagalvojo, mokinys pats išsikelia savo tobulėjimo tikslus ir susiplanuoja veiklas ir siekia jų įgyvendinimo. DofE apdovanojimų programa siūlo keturias skirtingas veiklas: žygius, sportą, įgūdžius ir savanorystę. Mūsų gimnazija sudaro galimybę dalyvauti šioje įdomioje jaunimui veikloje. DofE koordinatorė gimnazijoje yra pavaduotoja Danutė Dragūnienė, DofE vadovė anglų kalbos mokytoja Erika Balynienė, žygio vadovė etikos mokytoja Meilė Platūkienė. Į šią veiklą gimnazijoje jau įsitraukė 9 mokiniai. 6 iš jų gavo bronzos ženklelius, spalio mėnesį dviem bus įteikti sidabro ženkleliai, vienam bronzos. Verta dalyvauti, nes jaunuoliai daug ką patiria, lavina įgūdžius, įvairias socialines kompetencijas.

Kadangi mokymosi sėkmę lemia pasirinktos įvairios mokymosi strategijos, viena pamoka buvo  skirta mokymosi strategijų pristatymui. Įvairių dalykų mokytojai mokiniams pristatė įvairias mokymosi strategijas. Mokė mokytis, teiravosi pačių mokinių, kaip jie mokosi, kaip geriau įsimena dalykus. Ne visiems tai sekasi daryt gerai, todėl mokytojų patarimai pravers ugdymosi procese. Daug kas pristatė įvairias skaitymo strategijas: greitojo skaitymo strategiją pristatė mokytojai Meilė Platūkienė ir Mindaugas Ribinskas, šiais laikais, kai informacijos tiek daug, tokia strategija gali būti naudinga. Ramutė Volkuvienė siūlė skaitymą derinti su konspektavimu. Kiti turėjo galimybę išsitirti savo mokymosi stilių, dar kiti buvo supažindinti su mokymosi piramide.

Vienos pamokos metu buvo pristatytas 2017-2018 m. m. gimnazijos metraštis. Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su veikla, vykdoma gimnazijoje. O veikla įvairi ir įdomi: sėkmingi projektai, renginiai, konkursai, debatai. Visi šie renginiai suburia ir vienija bendruomenę. Mokiniai turi galimybę realizuoti  savo gebėjimus, talentus ir įgyti naujų kompetencijų. Daug prasmingų veiklų organizuoja mokytojai su savo mokiniais ir mokinių taryba.

Įdomus susitikimas vyko su Alytaus miesto teatro režisiere Andra Kavaliauskaite. Ji į susitikimą pakvietė gimnazijos merginas ir pristatė savo režisuotą spektaklį ,,SEEN“, kuris aktualus būtent merginoms, moterims, turinčioms valgymo sutrikimų ir galbūt nedrįstančioms kalbėti apie šią problemą. Režisierei atrodo, kad per mažai kalbama šia tema, todėl imasi projekto: sukurti socialinį klipą su miesto visuomene apie tai, kas svarbu, bet nedrįstame kalbėti. Režisierė pakvietė merginas atvykti į klipo filmavimą.  Tai graži teatro ir gimnazijos bendradarbiavimo pradžia.

Paskutinė pamoka buvo skirta neformaliojo švietimo būrelių pristatymui, mokinių registracijai. Gimnazijoje mokiniai galės papildomai save realizuoti vienuolikoje būrelių.

Diena buvo intensyvi, daug veiklos. Tikimės, kad beprasidedantys naujieji mokslo metai bus sėkmingi visiems. Sėkminga mokykla yra tada, kai joje mokosi sėkmingi mokiniai. Amerikiečių sėkmės mokytojas Z. Ziglar yra pasakęs: ,,Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dviem trimis trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu. Jei laikysitės disciplinos daryti tai, ką reikia, ir tada, kai reikia, ateis diena, kai galėsite daryti tai, ką norite, ir tada, kai norite.“

Regina Valentinavičienė, lietuvių kalbos mokytoja