Taip tampama Vanagais

Spalio 6 dieną Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vyko tradicinis renginys „Gimnazijos naujokų krikštynos“. Šis žaismingas, skatinantis mokinių vaizduotę ir kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti renginys skirtas I klasių mokiniams siekiant, kad tapatindamiesi su gimnazijos bendruomene, nauji mokiniai suvoktų save kaip gimnazijos atstovus.

Dar apsimiegojusius pirmokus iš ryto gimnazijoje pasitiko auklėtojai ir įteikė lipdukus su vanago atvaizdu. Nors ir maža smulkmenėlė, lipdukai sužadino vienybės jausmą, ypač pasireiškiantį nuotaikingų fotosesijų, vykdytų per pertraukas, metu.

Po pamokų I klasių mokiniai dalyvavo žaidime-viktorinoje „Kelionė po gimnaziją“. Vanagiukai turėjo aplankyti įvairiose gimnazijos vietose esančias stoteles, kuriose, įvykdę užduotis, gavo patvirtinančius lipdukus į klasės krikštynų pasą.

Stotelėje „Vanagų istorija“ mokiniai, atlikdami testą, galėjo pasitikrinti žinias, susijusias su mūsų gimnazijos istorija, sužinoti naujų dalykų. Pasirodė, kad daug dalykų Vanagiukai jau žino – gimnazijos įkūrimo datą, pirmojo direktoriaus nuopelnus, tačiau daugumai buvo paslaptis, kurie dabar mokantys gimnazijos mokytojai yra buvę ir jos mokiniai.

Pasitikrinę istorijos žinias mokiniai nukeliavo į stotelę „Meniškasis vanagiukas“. Čia turėjo atlikti keletą užduočių: įvardyti trijų paveikslų autorius, kiekvienas atskirai pavaizduoti paveikslus. Pradžioje nedrąsiai, bet vis labiau įsijausdami mokiniai klykavo vaizduodami Edvardo Muncho „Šauksmą“ ar bandydami nutaisyti paslaptingą Leonardo da Vinčio „Mona Lizos“ išraišką. Įvykdę užduotis visi ištarė priesaiką „Prisižadu būti meniškas vanagiukas“.

Stotelėje „Skaičių galerija“ laukė linksmai nusiteikę matematikai, kurie mokinius suskirstė į komandas ir pateikė užduotį. Kiekvienai komandai buvo įteiktas vokas su šešiomis užuominomis. Išsiaiškinę užuominas, mokiniai turėjo nuspręsti, apie kokį skaičių kalbama. O įveikusiems užduotį ketvirtokas Domas Sakavičius aiškinio būdus, kaip tą užduotį atlikti, taip dar labiau supainiodamas pirmokus. Bet jie buvo patikinti, kad baigdami gimnaziją visus sprendimo būdus puikiai mokės.

Paskaičiavę mokinai patraukė į stotelę „Pasaulis pro mikroskopą“. Čia turėjo žiūrėdami pro mikroskopą nustatyti, ką mato. O pasigrožėti buvo kuo: musės galva, musės koja, bitės sparnu, uodo patino galva, uodo patelės burna  ir kitomis „grožybėmis“.

Patyrinėję gamtą mokiniai buvo pakviesti susipažinti su įvairiomis Europos kalbomis stotelėje „Kalbą moki, pasaulį pažįsti“. Suskirstyti į komandas, prisijungę prie Kahoot programėlės,  mokiniai lenktyniavo spėliodami žinomų ir mažai girdėtų kalbų žodžius, jų reikšmes, šį tą sužinojo ir apie šalis, kuriose kalbama kuria nors kalba.

Pasisėmę mokslo, meno ir pabuvę tyrėjais mokiniai gavo galimybę ir pasportuoti. Stotelėje „Vienas už visus ir visi už vieną“ skambant muzikai juos pasitiko linksma teisėjų kompanija, kurie stebėjo ir vertino atliekamą komandinę užduotį. O užduotis, reikalaujanti darnaus komandinio darbo, susikalbėjimo, buvo tokia: kuo greičiau pernešti ant kablio prikabintą limonado buteliuką ir pastatyti jį ant bokštelio taip, kad nenuvirstų. Greičiau užduotį įvykdžiusi komanda laimėjo limonadą ir galėjo atsigaivinti.

Galiausiai atlikę užduotis Vanagiukai sugužėjo į gimnazijos aktų salę, kurioje pademonstravę paruoštus namų darbus ir atlikę įšventinimo ceremoniją pagaliau tapo visateisiais gimnazijos Vanagais. Čia juos pasitiko ir pasveikino Mokinių tarybos pirmininkė Jorė Bendinskaitė, kuri pati yra sektinas pavyzdys, kaip būnant veikliu ir organizuotu žmogumi įmanoma labai greitai įsilieti į Vanagų gretas. Ji pati pernai su kitais gimnazijos naujokais pravėrė gimnazijos duris, o štai dabar jau atstovauja mokiniams gimnazijoje ir sveikina naujuosius bendruomenės narius.

Pirmokų parengti namų darbai – prisistatymai buvo labai žaismingi. Štai I b klasės mokiniai filmuota medžiaga atskleidė, kad jie yra susiskirstę į įvairias grupuotes: „Selfie aukos“, „Saldžiai miegantys“, „Klasės mesengeriai“, „Misteriai klausimėliai“, „Šūstrekai“, ir galiausiai pristatė klasės „slaptąjį asmenį“ – auklėtoją Svajūną Žvinakį.

Linos Gailienės auklėtiniai, I c klasės mokiniai, šmaikštavo pristatydami savo klasės „valdžios aparatą“ teigdami, kad jie nenusižengia moralės normoms, nes akylai vieni kitus stebi. Tada parodė šiltą vaizdinę medžiagą, kurioje atsispindėjo gražus ryšys su auklėtoja, jaunatviški pakvailiojimai, klasės bendrystė laukiant kontrolinių darbų.

I a klasės mokiniai prisistatė sekdami savo kurtą pasaką apie tai, kaip jų auklėtoja Asta Grimalauskienė susirado visus vaikelius klaidžiodama dykuma, miškais, kalnais, o dalį mokinių rado tiesiog prie gimnazijos slenksčio. Smagu, kai į šaunią mokinių įmprovizaciją įsitraukė ir auklėtoja.

Rengiamuose namų darbuose dalyvavo ir I d klasės auklėtoja Irma Čeplinskienė. Buvo parodyta filmuota klasės valandėlės ištraukėlė, kaip auklėtoja derasi su mokiniais dėl uniformų nešiojimo. Negana to, mokiniai į filmavimą prikalbino vienas tolerantiškiausių mūsų gimnazijos mokytojų Eglę Barysienę ir Dalią Adukevičienę. Taip pat turėjome galimybę pamatyti daug nuotraukų iš su įamžintais įvairiais klasės gyvenimo momentais.

I f klasės, kurios auklėtojas Antanas Kalinauskas,  pasirodymas prasidėjo inscenizacija, kaip mokytojas mokiniui liepia rašyti rašinį. O po to rašančiajam pagelbėdami visi klasės mokiniai padeklamavo šmaikštų eiliuotą tekstą apie tai, ką per du mėnesius spėjo patirti gimnazijos kabinetuose, koridoriuose ir, aišku, spėjo pašniukštinėti  parke.

Erikos Balynienės auklėtiniai, I e klasės mokiniai, parodė savo vienybę atlikdami nuotaikingą šokį, kurio ritmas išjudino visą salę. Šokį baigė triukšmingu akcentu – skanduote: „I e yra jėga, mes linksmuoliai visada. Traukiam dainą ir sportuojam, pamokose nekvailiojam“.

Po pasirodymų prasidėjo rimtoji ir pati atsakingiausia ceremonijos dalis – Vanagiukai, suklupę ant kelių, įvykdė iškilmingą priesaiką, kuria pasižadėjo per šventes giedoti gimnazijos himną, gerbti jos vėliavą, bendruomenės narius, su džiaugsmu lankyti mokyklą ir šypsotis netgi per aštuntą pamoką, garsinti gimnazijos vardą įvairiais mokslo ir sporto pasiekimais, tausoti gimnazijos turtą ir puoselėti šalia esantį parką, gerbti visus ir niekada nestoti skersai kelio ketvirtokams.

Prisaikdinusi Vanagiukus Mokinių tarybos pirmininkė Jorė Bendinskaitė, kaip ir dera per krikštynas, visus naujokus „krikštijo“ vandeniu, o šį krikšto aktą praskaidrino tarsi nuo bažnyčios viškų švelniai aidinti ketvirtoko Uosio Galkevičiaus atliekama giesmė „Apšlakstyk mane…“. Patvirtindami, kad dabar jau tapo tikrais Vanagais, gimnazijos pirmokai atliko gimnazijos himną. Buvo gera matant, kad naujieji ir jau pilnateisiai gimnazijos bendruomenės nariai puikiai moka himno tekstą ir entuziastingai jį atlieka.

Pakilia nuotaika trykštančius besiskirstančius jaunuosius Vanagus palydėjo dažnai gimnazijos koridoriuose skambanti kadaise egzistavusios pop grupės daina „Angelai“, kuri, ko gero, taps šių metų abiturientų kokybės ženklu, nes šios dainos tekstas „Bet tada mieste dingo elektra/ Ir tada paėmiau lengvai tave.“ tik įrodo, kaip įnirtingai mūsų abiturientai „ima“ mokslą – net ir tamsoje.

Ačiū jiems, gimnazijos šeimininkams ir pirmokų krikštatėviams, už gerą pavyzdį, taip pat renginį koordinavusioms auklėtojoms Laimutei Gečaitei ir Editai Gumauskienei bei užduotis rengti padėjusiems mokytojams Tomui Balynui, Giedrei Škarnulienei, Ramunei Petrosian, Daliai Adukevičienei, Vilmai Polensenei, Elvyrai Jakučionytei, Janei Liutkienei, Juratei Vailionienei, Jonui Baltrušaičiui ir Mokinių tarybai už žaismingą renginį.

Santa Marcinkevičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja