Dzūkijos partizanų dainų šventė „Laisvės kelias“

Spalio 25 d. 12 val. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje įvyko jubiliejinė 10-oji nacionalinė partizanų dainų šventė „Laisvės kelias“. Renginyje pasirodė  moksleiviai iš 20 Lietuvos mokyklų ir svečiai iš Punsko Kovo 11-osios licėjaus. Savo prisiminimais pasidalino ir autentišką partizanų dainą atliko legendinis Lietuvos partizanas ir buvęs politinis kalinys Juozas Jakavonis-Tigras (93 m). Šis dainų šventinis renginys – tai vienas iš istorinės atminties projektų, kurie yra įgyvendinami vykdant Tarptautinės komisijos koordinuojamos „Mokymo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programą“.

Šiemet renginys buvo skiriamas paminėti Adolfo Ramanausko-Vanago metus ir prikelti naujam gyvenimui Dainavos apygardos partizanų dainas. Šventėje taip pat dalyvavo Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos Šiuolaikinės muzikos būrelio nariai, muzikos mokytoja Jureta Šametienė ir etikos mokytoja Meilė Platūkienė.

Šiuo renginiu siekiama paskatinti moksleivių domėjimąsi šalies istorija, ugdyti jaunimo patriotiškumą ir pilietiškumą, išsaugoti ir populiarinti partizaninio karo laikų kultūrinį paveldą, prisidėti prie to, kad partizaninės dainos atrastų savo vietą mokyklinio jaunimo meninių kolektyvų repertuaruose.

Šiuolaikinės muzikos būrelio vadovė Jureta Šametienė