IMG_6459

Mus aplankė abiturientai, kurie baigė tada Antrąją vidurinę mokyklą prieš 30 metų. Iš kairės: Inga Cicėnaitė-Juodeikienė, Rita Ališauskienė, Ramūnas Krugelis, Renata Jakubauskaitė-Liaukevičienė, Saulius Jezepčikas