7 dienos tarptautinės patirties

Savaitė – 7 dienos – rodos, toks nereikšmingas ir trumpas laiko tarpas žmogaus gyvenime. Bet kartais taip būna, kad per vieną savaitę gali nugyventi visą gyvenimą ir atrasti tokius dalykus, kurių nesugebėjai pamatyti ar išjausti metų metus. Tokią ypatingą savaitę patyriau ir aš, kartu su dar 4 keturiomis Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinėmis, anglų kalbos mokytoja Jovita Žilinskiene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičiene, viešėjusi programos Erasmus+ KA229 projekto „Nauji mokymo metodai“ partnerių susitikime Madride. Sutikti žmonės, per keletą dienų tapę antra šeima ir pasilikę širdyje amžiams, išmoktos pamokos, neaprašytos nei vienoje knygoje, svetimomis užsienio kalbomis ištarti žodžiai, suvokti tobulai netobuli dalykai ir į  kišenę įsidėta saulė bei parsivežta į mūsų stipriai pažengusią šalį – visa tai telpa į tas 7 dienas.  Taip, skamba saldžiai, pagražintai, bet tai neįkainojama ir tikra mano patirtis ugningoje Ispanijoje.

Pagrindinis tarptautinio projekto tikslas – tobulinant pamokos vadybą, taikant naujus mokymosi metodus, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. Tad šio susitikimo metu ne tik dalyvavome ispanų mokyklos pamokose, bendradarbiaudami su skirtingų šalių mokiniais, atlikome įvairias praktines užduotis, bet ir pasidalinome patirtimi apie tai, kokie nauji mokymosi metodai taikomi kiekvienoje šalyje partnerėje: Ispanijoje, Turkijoje, Kroatijoje, Portugalijoje, Belgijoje ir Lietuvoje. Mokytojai ir mokiniai kalbėjo apie metodus, skatinančius mokinių kūrybiškumą, aktyvumą, kritinį mąstymą ir bendradarbiavimą. Klausant užsienio šalių pristatymų, labai džiaugiausi, nes dar kartą įsitikinau, kad mūsų šalis eina teisingu keliu, pradedant informacinių technologijų pritaikymu pamokose, baigiant puikiomis mokinių anglų kalbos žiniomis. Žinoma, visada yra dalykų, kuriuos būtų galima patobulinti. Mane labiausiai sužavėjo Belgijos mokyklos pristatyta mokymosi erdvė ir metodas „Ahora“, kuris skatina kiekvieną mokinį imtis asmeninės atsakomybės už savo mokymąsi. Savaitės pradžioje kiekvienas mokinys susidaro savaitės planą ir savarankiškai ar bendradarbiaudamas komandoje sprendžia integruoto mokymosi užduotis. Mokytojas atlieka tik konsultanto funkciją – padeda, nukreipia, paskatina. Mano nuomone, gebėjimas planuoti savo veiklą, valdyti laiką, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas bendradarbiaujant yra labai svarbus gebėjimas XXI a. žmogui. Šios „Ahora“ idėjos mūsų mokykla neturėtų praleisti pro akis.

Šalia edukacinių tikslų šis projektas turi ir kitą siekį – supažindinti mokinius su skirtingomis kultūromis bei šalimis. Tad tarptautinio projekto metu gyvenimas ispanų šeimose yra labai svarbus, nes tai leidžia pažinti tikrąją šalies dvasią: gali valgyti pietus prie vietinės šeimos stalo, o ne turistams pritaikytame restorane, dainuoti niekada negirdėtas dainas visiškai nesijaudinant, kad klysti, išmokti keletą ispaniškų žodžių ar gyvai pajusti ispanišką dienos ritmą. Tiesa, namuose – visada vėsu, kaip vietiniai sako „frío“, tačiau emocinė atmosfera – žodžiais nenusakoma. Visus vienijo šypsenos ir bendrystės jausmas – ispanų šeimos buvau priimta nepaprastai svetingai ir jaučiausi kaip šeimos dalis. Vakariniai pokalbiai, juokas iki ašarų, nuoširdumas ir atvirumas – man šitie dalykai buvo tarsi kuras, kurio kartais labai trūksta mūsų tautiečiams. Nuoširdžiai pamilau šeimą, kuri man atvėrė savo namų duris, todėl išsiskirti buvo nelengva. Verkėme visi, bet sutarėme, kad tai ne atsisveikinimas, tad tarėme vieni kitiems „iki greito“.

Apibendrindama norėčiau pasakyti, kad po šios savaitės mano viduje daug kas pasikeitė: atradau, supratau, įsitikinau, pamilau, susipažinau ir sutvirtėjau. Esu be galo dėkinga, kad turiu galimybę būti šio tarptautinio projekto dalis.

Greta Karalevičiūtė,
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos II b klasės mokinė