Gimnazijos viešnia

Artėja 75-osios metinės nuo tų dienų, kai  Antrojo pasaulinio karo metais su vokiškuoju fašizmu kovėsi įvairiausių tautų atstovai. Taigi prancūzų savanoriai lakūnai eskadrilėje, pavadintoje „Normandija-Nemunas“, tą įsimintiną 1944 m. vasarą kilo į žūtbūtines oro kautynes su hitlerininkais iš Alytaus aerodromo.

Gimnazijos muziejuje yra nemažai sukauptos istorinės medžiagos fotografijose bei demonstruojant kai kuriuos asmeninius daiktus.

Todėl gimnazijos vadovai pakvietė sausio 17 d. legendinio prancūzų lakūno Rože Sovaž dukrą alytiškę Angelę Ramutę Motiejutienę  pasitarti, kaip ir kada paminėti šį reikšmingą antifašistinio judėjimo faktą. Pasitarime aptartas renginio, vyksiančio gegužės 3 d. (preliminari data), turinys. Jau aišku, kad bus suvaidintos scenos iš L. Inio knygos „Viena saulė danguj“. Kviesime Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Prancūzų kultūros centro ir kt. atstovus. Laukia rimti pasiruošimo darbai, kuriems reikia ir laiko, ir noro.

Vytautas Bigaila, neformaliojo švietimo mokytojas,
atsakingas už gimnazijos muziejaus veiklą