Antano Jonyno memorialinį muziejų aplankius

Visai neseniai, ką tik praėjusio gruodžio 14 d., buvo minimos poeto Antano Jonyno 95-osios gimimo metinės. Tad sausio 29 dieną I-III gimnazijos klasių mokiniai – būrelis jaunųjų gidų ir juos palaikantieji – susirengėme ir, vadovaujami mokytojo Vytauto Bigailos, nuvykome į garsaus alytiškio rašytojo ir poeto Antano Jonyno namus Liškiavos g. 17, kurie jau keli dešimtmečiai yra tapę memorialiniu muziejumi.

Neregio poeto namuose sužinojome daugybę įdomių faktų iš jo vaikystės, gyvenimo ir kūrybos. Taip pat pabandėme parašyti savo vardus Brailio rašto mašinėle.  Sužinojome, jog dar jaunystėje Antanas Jonynas perskaitė visas vietinės bibliotekos knygas, tačiau sulaukęs šešiolikos metų nuo gripo komplikacijos prarado regėjimą. 1941 m. tėvai jį išsiuntė į Kauno aklųjų institutą. Jame vaikinas išmoko Brailio rašto. Vėliau įstojo į Kauno mokytojų seminariją. Šis talentingas žmogus iki pat gyvenimo pabaigos (1976 m., tesulaukė vos 52 metų amžiaus) rašė eilėraščius, buvo veiklus Aklųjų draugijos narys, su žmona Stasele augino gražu trijų sūnų ir trijų dukterų pulkelį.

Muziejuje pamatėme, kaip anuo metu poetas gyveno ir rašė, apžiūrėjome svečių kambarį, klausėmės audio gido pasakojimų bei dalyvavome viktorinoje.

Jaunųjų gidų būrelio narė
Justina Kubričenkaitė, III f  kl.