2019 – Vaižganto metai

Visa Lietuva 2019-uosius metus vadina Vaižganto metais. Mūsų gimnazijos muziejaus ryškesnė veiklos kryptis – pasitikime Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines kuo plačiau susipažindami su šia viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėju, lietuvių prozos klasiku, kritiku ir literatūros istoriku.

Gimnazijos bibliotekoje pradėjo veikti iš J. Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos fotografijų ekspozicija. Praėjusį trečiadienį I c kl. mokiniai, iš kurių nemaža grupelė dar praėjusį lapkritį lankėsi Kaune, Aleksoto g., J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje, per pilietiškumo pagrindų pamoką (istorijos mokytoja metodininkė Giedrė Škarnulienė) papildomai domėjosi šia įvairialype kunigo ir rašytojo, spaudos darbuotojo, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojo, įvairių draugijų pirmininko ir kt. asmenybe. Kviečiame ir kitų klasių gimnazistus geriausiai organizuotai su klasės vadovu, pilietiškumo pagrindų mokytoju ar lituanistu apsilankyti bibliotekoje, kur jūsų žingeidumą patenkins bibliotekininkė Jūratė Monkeliūnienė arba šių eilučių autorius kartu su jūsų mokytojais. Artimiausiu laiku, prieš Velykas, ketiname kviesti dokumentinio filmo „Vaižganto kodeksas“ kūrėjus dar plačiau aptarti rašytojo asmenybę ir gyvenimą.

Tokie žmonės kūrė Lietuvą – ir mums ar ne pats laikas prisirankioti, anot Vaižganto, tautos “deimančiukų“, taip reikalingų pilietiškumui ugdyti.

Lietuvos Seimas ne veltui šiuos metus nutaręs pavadinti Vaižganto metais.

Vytautas Bigaila, neformaliojo švietimo mokytojas,
atsakingas už gimnazijos muziejaus veiklą