Lietuvos ypatingasis archyvas kalba

Balandžio 8 d. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salėje I–III gimnazijos klasių mokiniams ir mokytojams Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojų Nijolės Maslauskienės, LKP dokumentų skyriaus vedėjos, bei Jelenos Bagdanavičienės, minėto skyriaus vyr. archyvistės, ir Rūtos Grišinaitės, skyriaus vyr. specialistės, buvo pristatyta kilnojamoji edukacinė paroda „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai“ minint Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos paskelbimo 70–ąsias ir jos signataro Jono Žemaičio-Vytauto gimimo 110–ąsias metines.

Paroda skirta įprasminti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos signatarų atminimą, skatinant mokinių valstybinę savivoką, pilietinį sąmoningumą ir istorinę savimonę. Parodą sudaro 9 kilnojami šiuolaikiški informatyvūs stendai, kuriuose eksponuojami rašytiniai ir vaizdo dokumentai, pasakojantys apie Deklaracijos priėmimą ir ją pasirašiusių aštuonių signatarų – Jono Žemaičio-Vytauto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Petro Bartkaus-Žadgailos, Leonardo Vilhelmo Grigonio-Užpalio, Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto Gužo-Kardo, Broniaus Liesio-Nakties, Juozo Šibailos-Merainio – vaidmenį Laisvės kovose.

Ši paroda keliauja po Lietuvą. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija jos kelyje jau antra mokykla, nes pirmiesiems susipažinti teko Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos mokiniams. Turtinga reikšmingais istoriniais faktais paroda veiks mūsų gimnazijoje iki balandžio 19 d.

Gimnazijos istorijos mokytojai paprašė Ypatingojo archyvo darbuotojų vesti edukacines pamokas mokykloje, ypač II gimnazijos klasėms. Svečiai mielai sutiko sutartu artimiausiu laiku tai įgyvendinti.

Gimnazijoje apsilankę Ypatingojo archyvo darbuotojai gimnazijos muziejui padovanojo itin vertingus istorinius dokumentus: Adolfo Ramanausko-Vanago baudžiamosios bylos aprašus skaitmeninėje laikmenoje, Lietuvos partizanų Dainavos apygardos (1945–1952 m.) dokumentų rinkinį-knygą.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė dėkinga Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriui Ovidijui Lėveriui, darbuotojams už realią pagalbą ugdant jaunuomenę, padedant vesti pilietiškumo, patriotiškumo pamokas.

Vytautas Bigaila, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijos muziejaus vadovas