Renkame metų mokinį ir mokytoją

2019 m. rugsėjo 2 d. vėl apdovanosime Gimnazijos metų mokinį ir Gimnazijos metų mokytoją mūsų buvusios mokinės prof. Dalios Rusakovaitės-Giedrimienės (JAV) premija.

Prašau, iki birželio 28 d. į raštinę pateikti šią informaciją apie siūlomus pretendentus:

  1. Protokolo, kuriame siūlomas kandidatas, kopiją.
  2. Kandidato visuomeninės veiklos už einamuosius mokslo metus aprašymą.

Kandidatus gali siūlyti Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, metodinės grupės.

Sprendimą dėl premijos skyrimo priima Gimnazijos taryba prieš naujų mokslo metų pradžią.

 Direktorius