Informacinių technologijų taikymo sklaidos konferencija gimnazijoje

Trečius metus iš eilės mūsų gimnazijoje vyko mokytojų metodinė konferencija, kurią organizavo informacinių technologijų mokytojai. Ji vyko karštą birželio 6 dieną. Šių metų konferencija buvo skirta pradinių klasių ir įvairių dalykų mokytojams. Konferencijos tema  „Gerosios patirties sklaida, taikant informacines technologijas ugdymo procese“.

Konferencijos tikslas – skatinti IKT taikymo įvairių dalykų pamokose gerosios patirties idėjų sklaidą, aktyvinti mokyklų bendradarbiavimą, kelti mokytojų kūrybiškumą. Mokytojus kvietėme pasidalinti asmenine patirtimi šiomis temoms: inovacijos ir skaitmeninės technologijos skirtingų dalykų pamokose; informacijos ir komunikacijos technologijos,   įrankiai   ir   priemonės   ugdymui individualizuoti bei integracijos galimybės ugdymo(si) procese.

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas. Konferencijoje pranešimus skaitė Alytaus „Volungės“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Dalia Kuklienė, Alytaus kolegijos ir Vidzgirio pagrindinės mokyklos vyresnioji fizikos mokytoja Birutė Rakauskienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Renata Janulienė, Alytaus Jotvingių gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė Janina Kuchalskienė, Alytaus Putinų gimnazijos mokytojas metodininkas Vygantas Banišauskas, Alytaus profesinio rengimo centro profesijos mokytojas metodininkas Irmantas Grimalauskas. Net keturi pranešimai buvo mūsų gimnazijos mokytojų. Anglų kalbos mokytoja Jovita Žilinskienė, etikos mokytoja metodininkė Meilė Platūkienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė Loreta Mazėtytė ir matematikos bei informacinių technologijų mokytoja metodininkė Asta Grimalauskienė pasidalino savo patirti kaip taiko IKT savo pamokose.

Tiek pranešėjai, tiek klausytojai džiaugėsi pasidalinę savo patirtimi, sužinoję naujų dalykų, kuriuos galės taikyti savo pamokose.

Konferencijos organizatorės
Asta Grimalauskienė ir Loreta Mazėtytė