Gyvenimas kaip šviesi, skambi daina: in memoriam mokytojai Irenai Muzikevičienei

Tu likai
Amžinai
Ten, anapus,
Kur nusinešė
Saulę
Miškai.

Paulius Širvys

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2019 metų lapkričio 3 d. po ilgos kovos su sunkia liga Vėlinių žvakelių nušviestu taku į Amžinybę iškeliavo mokytoja Irena Muzikevičienė, šviesus ir talentingas žmogus, nuveikęs daugybę prasmingų darbų, degęs ypatinga meile muzikai. Netekome Mokytojos, kuri į stebuklingą garsų pasaulį vedė savo mokinius. Mokytojos paskatinti ir įkvėpti jos mokiniai ne tik dalyvavo įvairiuose konkursuose, patys kūrė dainas, bet ir toliau rinkosi muziko kelią. Netekome ir draugiškos kolegės, širdingos pagalbininkės gimnazijos renginių metu ir tiesiog labai gero, nuoširdaus žmogaus.

Mokytoja Irena Muzikevičienė gimė 1961 m. rugpjūčio 9 d. 1979 metais baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą. Po studijų Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje pradėjo dirbti Alytaus 4-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 metų rugsėjo iki 2019 metų beveik trisdešimt metų skyrė prasmingam muzikos mokytojos darbui Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje.

Visų atmintyje ilgam išliks mielos kolegės organizuoti kalėdiniai koncertai „Kalėdų pasaka“, Motinos dienos renginiai, jos aktyvus ir kūrybiškas dalyvavimas istorinių epochų interpretavimo renginiuose. Liūdna, kad be idėjinės vadovės, renginio sielos lieka nuo 2010 metų mokytojos Irenos Muzikevičienės organizuotas koncertas „Grįžta giesmininkai“. Į šitą šventę ne tik iš Lietuvos, bet ir iš tolimesnių pasaulio kampelių atvykdavo mokiniai, mūsų dainorėliai. Jie grįždavo į savo gimtąją mokyklą padainuoti ir dėl to, kad pasiilgdavo savo muzikos mokytojos. Mokytoją Ireną Muzikevičienę mokiniai visuomet vertino už tolerantiškumą, o jos pamokos gimnazistų skambiai  buvo vadinamos dainuojančio gerumo akimirkomis.

Mokytoja Irena su vyru užaugino sūnų ir dukterį, sulaukė vaikaičių. Savo namuose ji pirmiausia buvo mama, žmona, močiutė – nuoširdi ir rūpestinga, puoselėjusi žmonių santykius taip, kad jie skambėtų kaip muzika.

Nuoširdžiai užjaučiame Irenos Muzikevičienės šeimą, liūdime kartu su Jumis. Visi drauge saugokime buvimo kartu atminimą.

Velionė pašarvota Rumbonių šarvojimo salėje. Lapkričio 6 d. 11 val. urna su velionės palaikais palydima į Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčią, kur bus aukojamos Šv. Mišios. Laidotuvės vyks po Šv. Mišių Rumbonių kaimo kapinėse.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė