Įspūdžiai iš XV Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiados

Šaltą gruodžio 6-osios rytą 12 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos geriausių matematikų išvyko į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Ten svečių teisėmis pirmą kartą buvome pakviesti dalyvauti XV Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiadoje. Joje dalyvavo mokiniai iš 9 mokyklų. Olimpiados pradžioje svečius ir dalyvius šiltai pasveikino mišrus gimnazijos choras, kuris padainavo tris nuotaikingas dainas (viena iš jų – „Mūsų dienos kaip šventė“- jau tituluojama kaip olimpiados himnas). Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius V. Petkevičius ir užduočių autorius docentas dr. R. Kašuba.  Po tokio įkvepiančio olimpiados atidarymo jos dalyviai daugiau nei dvi valandas sprendė docento dr. R. Kašubos ir VU parengtas nuotaikingas užduotis, o mokytojai turėjo galimybę pabendrauti su VU svečiais – dr. doc. R. Kašuba, dr.doc. E. Mazėčiu bei VU doktorantu D. Ardicku. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė A. Martinkienė apžvelgė Matematikos VB egzamino vertinimo naujoves. Vėliau mokytojams buvo pristatytos atnaujintos gimnazijos edukacinės erdvės. Olimpiadai pasibaigus, mokiniai ir mokytojai buvo pavaišinti gimnazijos valgykloje. Šeimininkai nuoširdžiai dėkojo, kad atvykome, bei kvietė dalyvauti ir kitais metais.

Iš dvylikos mūsų gimnazijos mokinių net trys laimėjo pirmąsias vietas: Benas Skripkiūnas, III a klasės mokinys (jo mokytoja Elvyra Jakučionytė), Airidas Mikelaitis, I d klasės mokinys, ir Karolis Michalauskas, III b klasės mokinys (jų mokytoja Asta Grimalauskienė).

Džiaugiamės pažintimi su įdomia gimnazija, prasminga diena ir savo mokinių pasiekimais. Tikimės, kad šis susitikimas bus gražios draugystės tarp dviejų gimnazijų pradžia.

Asta Grimalauskienė, matematikos mokytoja metodininkė