Anglų kalbos pamoka „Maistas ir etika“, projekto „A table citoyens“ tema

Pamokos tikslas – išsiaiškinti, kas sieja šias dvi sąvokas, supažindinti mokinius su „etiško“ maisto principais. Pamokos metu mokiniai stebėjo trumpus filmukus apie mums neįprastus tradicinius įvairių šalių valgius, filosofo pateiktis „Ar etiška žudyti gyvūnus maistui?“, mokslininkų ir žymių žmonių poziciją apie „etiško“ maisto pasirinkimo svarbą. Po kiekvieno epizodo mokiniai porose ir grupėse dalijosi patirtimi apie egzotiškiausius ragautus valgius, diskutavo ar verta būti vegetaru. Pamokos pabaigoje buvo aptarta, kuo vegetariška mityba, maisto gamybos būdai susiję su etika ir globalinėmis pasaulio problemomis ir ką reikėtų daryti jas sprendžiant.