Metodinė taryba

Pirmininkė – Jolita Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sekretorė – Virginija Jokubauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:
Danutė Dragūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Aleksandras Kirilovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Tomas Balynas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas,
Jonas Baltrušaitis, kūno kultūros mokytojas ekspertas;
Eglė Barysienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Lina Gailienė, vyresnioji fizikos mokytoja,
Laimutė Gečaitė, matematikos mokytoja metodininkė,
Agnė Ingelevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Janė Liutkienė, chemijos mokytoja ekspertė,
Ramunė Petrosian, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Asta Šulcienė, istorijos mokytoja metodininkė.

Parašykite komentarą