Metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Eglė Barysienė

Aldona Butrimanskienė,
Virginija Jokubauskienė,
Antanas Jurčys,
Santa Marcinkevičiūtė,
Regina Valentinavičienė,
Janė Zelenienė.

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Agnė Ingelevičienė

Erika Balynienė,
Valė Benekeraitienė,
Edita Bolienė,
Virginija Gaižauskienė,
Rima Gecevičienė,
Jurgita Kamandulienė,
Loreta Kašėtienė,
Ramunė Petrosian,
Vilma Polensienė,
Leonida Tolvaišienė,
Jovita Žilinskienė.

Matematikos-informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Tomas Balynas

Nijolė Bazevičienė,
Julė Buškevičienė,
Laimutė Gečaitė,
Asta Grimalauskienė,
Elvyra Jakučionytė,
Danutė Marcinkevičienė,
Loreta Mazėtytė,
Ina Nakvosienė.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Janė Liutkienė

Lina Gailienė,
Edita Gumauskienė,
Antanas Kalinauskas,
Irma Linkevičienė,
Mindaugas Ribinskas,
Juratė Vailionienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė Giedrė Škarnulienė

Vida Balevičienė,
Erika Jonaitienė,
Rūta Mockevičienė,
Irena Motūzienė,
Meilė Platūkienė,
Asta Šulcienė,
Ramutė Volkuvienė.

Meninės krypties ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Pirmininkas Jonas Baltrušaitis

Dalia Adukevičienė,
Irma Čeplinskienė,
Raimondas Gelžinis,
Vidmantas Jankauskas,
Ramūnė Jasaitienė,
Ieva Jurgelevičiūtė,
Irena Muzikevičienė,
Danutė Račkauskienė,
Kęstutis Ribinskas,
Mindaugas Ribinskas,
Jureta Šametienė,
Egidijus Škarnulis,
Snieguolė Valentukonienė,
Svetlana Žadeikienė,
Svajūnas Žvinakis.

I klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Lina Gailienė

Asta Grimalauskienė,
Svajūnas Žvinakis.
Irma Čeplinskienė,
Erika Balynienė,
Antanas Kalinauskas.

II klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Asta Šulcienė

Edita Bolienė,
Loreta Kašėtienė,
Janė Zelenienė,
Jovita Žilinskienė.

III klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Ramunė Petrosian

Irena Motūzienė,
Virginija Gaižauskienė,
Agnė Ingelevičienė,
Giedrė Škarnulienė,
Snieguolė Valentukonienė.

IV klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė Laimutė Gečaitė

Tomas Balynas,
Eglė Barysienė,
Rima Gecevičienė,
Edita Gumauskienė,
Elvyra Jakučionytė.

Parašykite komentarą