Apie TUC

Untitled

Tolerancijos Ugdymo Centro  tikslai

  • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą
  • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą
  • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje
  • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją

 Tolerancijos Ugdymo Centro  uždaviniai

  • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti
  • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei
  • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais
  • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis
  • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje