Ateitininkų organizacija

Neformaliojo švietimo programa III-IV klasių mokiniams

Tikslas:
Ugdyti mokinių asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, katalikų tikėjimą, sąmoningą savo Tėvynės meilę ir šeimos reikšmingumo sampratą. Dalyvauti visuomenės kultūriniame ir religiniame gyvenime.

Galimybės:
Aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Vykdoma veikla gimnazijoje:
Šiuo metu kuopoje yra 14 moksleivių sąjungos narių.
Kuopa vieną kartą per savaitę renkasi į susirinkimus, kuriuose yra sprendžiami kuopos reikalai, ruošiamasi egzaminui, įžodžio šventei.

Dalyvauja gimnazijos organizuotuose renginiuose:
Vėlinės. Šv. Mišiose už mirusius mokytojus, aplanko mūsų gimnazijos mirusių mokytojų kapus.
Ateitininkų įžodžio šventė.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:
Adolfo Ramanausko-Vanago ateitininkų kuopos nariai dalyvauja rudens, žiemos ir pavasario akademijose, ateitininkų savaitgaliuose, akcijose, susitikimuose, žygiuose:

 • susitikime su Popiežiumi;
 • projekte „Tau, Alytau!“;
 • piligriminiame žygyje į Rumbonių senelių namus;
 • akcijoje „Maisto bankas“;
 • piligriminiame žygyje į Pivašiūnus „Šviesos kelias“;
 • Laisvės gynėjų minėjimo dienos renginiuose;
 • Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose;
 • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose;
 • akcijoje „Paaukokime RIMI pinigėlius vaikams“;
 • išvykoje į Seserų Elžbietiečių seserų kongregacijos vienuolyną;
 • projekte „TAPK“;
 • mokymuose „Stovyklos vadovų bendradarbiavimo ir asmeninių galių stiprinimas. Neformaliojo ugdymo aktyvūs metodai“.

Laimėjimai, pasiekimai:
1. Aštuoni mokiniai išlaikė ateitininkų egzaminą ir priėmė įžodį.
2. Padėkos raštai už dalyvavimą renginiuose, akcijose.

Užsiėmimų vieta: 209 kabinetas

Būrelio vadovė Irena Motūzienė