Būreliai

RINKITĖS ŠIUOS BŪRELIUS 2017–2018 m. m.

Eil. Nr. Programos/būrelio pavadinimas Klasės Mokytojo vardas, pavardė
1 Jaunasis tyrėjas I–IV Janė Liutkienė
2 Ateitininkų organizacija I–II Irena Motūzienė
3 Sportinių šokių būrelis III–IV Neringa Vekeriotaitė
4 Mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai I–II, III–IV Irena Muzikevičienė
5 Šiuolaikinės muzikos vokalinė-instrumentinė grupė I–II, III–IV Jureta Šametienė
6 Šokio-fitneso būrelis I–IV Ieva Jurgelevičiūtė
7 Maironiečių būrelis III–IV Janina Zelenienė
8 Teatro studija I–II, III–IV Svetlana Žadeikienė
9 Debatų klubas III–IV Janė Zelenienė
10 Solo latino šokių būrelis I–II, III–IV Neringa Vekeriotaitė
11 Jaunųjų šaulių būrelis III–IV Ramūnė Jasaitienė
12 Gamtos tyrėjų būrelis I–III Irma Linkevičienė,
Edita Gumauskienė
13 Ispanija ir ispanų kalba per VideoEle būrelis I–II Loreta Kašėtienė
14 Krepšinio būrelis I–II, III–IV Svajūnas Žvinakis
15 Tinklinio būrelis I–II, III–IV Irma Čeplinskienė
16 Atletinės gimnastikos ir kūno dizaino būrelis III–IV Jonas Baltrušaitis
17 Badmintono būrelis III–IV Jonas Baltrušaitis