Būreliai

RINKITĖS ŠIUOS BŪRELIUS 2018–2019 m. m.

 

Eil. Nr. Programos/būrelio pavadinimas Klasės Mokytojo vardas, pavardė
1 Jaunasis tyrėjas I–IV Janė Liutkienė
2 Ateitininkų organizacija I–II Irena Motūzienė
3 Mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai I–II, III–IV Irena Muzikevičienė
4 Šiuolaikinės muzikos vokalinė-instrumentinė grupė I–II, III–IV Jureta Šametienė
5 Linijinių šokių būrelis I–IV Ieva Jurgelevičiūtė
6 Maironiečių būrelis I–IV Janina Zelenienė
7 Teatro studija I–II, III–IV Svetlana Žadeikienė
8 Debatų klubas III–IV Janė Zelenienė
9 Jaunųjų šaulių būrelis I–II, III–IV Ramūnė Jasaitienė
10 Gamtos tyrėjų būrelis I–III Irma Linkevičienė,
Edita Gumauskienė