Būreliai

RINKITĖS ŠIUOS BŪRELIUS 2017–2018 m. m.

Eil. Nr. Programos/būrelio pavadinimas Klasės Mokytojo vardas, pavardė
1 Jaunasis tyrėjas I–IV Janė Liutkienė
2 Ateitininkų organizacija I–II Irena Motūzienė
3 Mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai I–II, III–IV Irena Muzikevičienė
4 Šiuolaikinės muzikos vokalinė-instrumentinė grupė I–II, III–IV Jureta Šametienė
5 Linijinių šokių būrelis I–IV Ieva Jurgelevičiūtė
6 Maironiečių būrelis I–IV Janina Zelenienė
7 Teatro studija I–II, III–IV Svetlana Žadeikienė
8 Debatų klubas III–IV Janė Zelenienė
9 Jaunųjų šaulių būrelis I–II, III–IV Ramūnė Jasaitienė
10 Gamtos tyrėjų būrelis I–III Irma Linkevičienė,
Edita Gumauskienė
11 Ispanija ir ispanų kalba per VideoEle būrelis I–II Loreta Kašėtienė
12 Krepšinio būrelis I–II Svajūnas Žvinakis
13 Tinklinio būrelis I–II, III–IV Irma Čeplinskienė
14 Atletinės gimnastikos ir kūno dizaino būrelis III–IV Jonas Baltrušaitis
15 Badmintono būrelis III–IV Jonas Baltrušaitis