Dailės studija

Neformaliojo švietimo programa I–II ir III–IV  klasių mokiniams

Tikslas: Supažindinti mokinius su šiuolaikine  tapybos technika, plėtoti estetinį dailės suvokimą.

Galimybės: prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, savarankiškai, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės ir kultūros gyvenime.

Vykdoma veikla gimnazijoje: kūrybos darbų parodos.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:  kūrybos darbų paroda Alytaus menų pirtyje 2018 m.  lapkričio mėn., kūrybos darbų paroda Pivašiūnų amatų centre 2018 m. gruodžio mėn., zoninė kūrybos darbų paroda Daugų meno mokykloje 2019 m. kovo mėn., respublikinė kūrybos darbų paroda UNGA dizaino paviljone Vilniuje 2019 m. birželio mėn., tarptautinė jaunųjų dailininkų paroda Varšuvos (Lenkija) meninių inovacijų centre 2019 m. rugpjūčio mėn. Dailės pleneras prie Dailidės ežerėlio 2019 m. rugsėjo 15 d., pleneras-akcija ,,Skambantis spalvų miestas,, prie Alytaus dailės mokyklos 2019 m. birželio. 1 d..

Laimėjimai, pasiekimai: mokiniai apdovanoti padėkos raštais,  pažymėjimais, diplomais ir atminimo dovanomis.

Užsiėmimų vieta:  dailės studija (117 kabinetas)

Būrelio vadovas Vidmantas Jankauskas