Erasmus+ projekte «A table citoyens» – skaitmeninės knygos „Orbis Lituaniae“ nagrinėjimas

Orbis Lituaniae – tai beveik septyni šimtai istorijų apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Šioje mokymosi priemonėje istorikai apibūdina esmines XIII-XV a. mitybos tradicijų ypatybes.

Pamokose ir savarankiškai mokiniai analizavo istorijos šaltiniuose mažai minimas temas, kurių nėra įprastiniuose vadovėliuose. Jie tyrinėjo istorikų tekstus, vaizdinę medžiagą, savo kultūrinį ir istorinį paveldą, kasdienybės detales. Dirbdami grupėmis, mokiniai atrinko reikalingą medžiagą apie maistą ir gėrimus. Konsultuodamiesi su istorijos mokytoja, jie parengė skaidres, kurias pristatė pamokų metu.

La culture gastronomique de Grand duché de la Lituanie