Mokinių taryba

MOKINIŲ TARYBA (MT) – nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovus mokyklos veiklos uždaviniams spręsti.  Pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas Mokinių tarybos posėdyje.

MT TIKSLAI

 • atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 • formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 • sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 • etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  mokyklos  direktoriui,  pavaduotojui, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 • organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti mokyklos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

Mokinių tarybos kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė.

Mokinių tarybos pirmininkas Narvydas Matulevičius, III a

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Aurita Inokaitytė, III b

Mokinių tarybos sekretorė Žydrūnė Česonytė, II a

Mokinių tarybos 2017–2018 mokslo metų nariai:

 • Goda Adomaitytė, III b
 • Jorė Bendinskaitė, I d
 • Paulina Gražulevičiūtė, I d
 • Matas Grigaravičius, II f
 • Liucija Jančauskaitė, II f
 • Arnas Jančiukas, I a
 • Radvilė Janušauskaitė, IV c
 • Viktorija Jazavitaitė, II d
 • Rugilė Juodytė, II a
 • Goda Jurčikonytė, III a
 • Inga Juškevičiūtė, IV e
 • Aurelija Kavaliauskaitė, IV e
 • Erika Keblikaitė, III e
 • Kamilė Klimaitė, II e
 • Erika Krikščiūnaitė, III a
 • Simona Kuodytė, IV g
 • Deimilė Kuzmauskaitė, I a
 • Laura Liutkauskaitė, IV g
 • Greta Mališauskaitė, II e
 • Martynas Mazėtis, III b
 • Ugnius Pakruopis, III e
 • Deivydas Pepalis, IV f
 • Gabrielė Pranckutė, III b
 • Raimonda Raulonytė, I a
 • Aistė Rocevičiūtė, II e
 • Ramona Simkeviciute, I c
 • Julija Stanionytė, III c
 • Laura Šilalytė, IV g
 • Karina Treskovaitė, I c
 • Vaiva Urbonaitė, II b
 • Povilas Vasiliauskas, III d
 • Gabija Vitkauskaitė, III a

MT VEIKLA

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba (MT) yra visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti aktyvius I–IV gimnazijos klasių mokinius. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Apie Mokinių tarybos renginius skaitykite Mokinių tarybos Facebook puslapyje

MT FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos institucijų įstatus;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius.

 

Parašykite komentarą