Į I GIMNAZIJOS KLASĘ

I gimnazijos klasėse vietų nėra. Prašymai mokytis nepriimami.