Į I GIMNAZIJOS KLASĘ

Nuo 2017 m. sausio 2 dienos gimnazijos raštinėje priimami mokinių, norinčių nuo 2017 rugsėjo 1 d. mokytis gimnazijos I klasėje, prašymai.

Raštinės darbo laikas:
I-V 8.00–17.00
Pietų pertrauka
12.00–13.00

Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui pateikia prašymą. Prašymą teikia vienas iš tėvų (globėjų).

Dėl priėmimo į gimnaziją

Dėmesio būsimiems pirmokams!
2016–2017 mokslo metams formuojama gabių mokinių klasė. Jeigu gerai mokaisi, turi įvairių talentų ir gebėjimų, nori juos tobulinti ir ugdytis kartu su kitais bendraamžiais, rinkis gabių mokinių klasę.

Priėmimo į gabių mokinių klasę sąlygos

Prašymas dėl priėmimo į gabių mokinių klasę

Mokinių mintys

Daugiau informacijos apie ugdymo(si) galimybes gimnazijoje rasite čia