Į III GIMNAZIJOS KLASĘ

Nuo 2018 m. sausio 2 dienos gimnazijos raštinėje priimami mokinių, norinčių nuo 2018 rugsėjo 1 d. mokytis gimnazijos III klasėje, prašymai.

Raštinės darbo laikas:
I-V 8.00–17.00
Pietų pertrauka
12.00–13.00

14–17 metų asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui pateikia prašymą ir vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

Sutikimas

Mokinio prašymas dėl priėmimo į gimnaziją

Individualus ugdymosi planas

Daugiau informacijos rasite čia