Jaunųjų šaulių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-II ir III-IV  klasių jauniesiems šauliams

Tikslai:

 1. Naujai atvykusius būrelio narius ir jaunuosius šaulius, pagal jų amžių ir įgytų žinių lygį, parengti jaunųjų šaulių ugdymo pakopų programų kursams;
 2. III, IV pakopas išsilaikiusiems ir dalyvavusiems kursuose  j. šauliams padėti savo žinias ir gebėjimus perteikti  žemesnių pakopų  j. šauliams;
 3.  Parengti asmenybę, gebančią mylėti save, Tėvynę, jos papročius ir tradicijas, o iškilus grėsmėms, būti pasiruošusia ją ginti.

Mūsų veikla pagrįsta ideologo Vlado Putvinskio idėjomis. Jis šaulį įsivaizdavo kaip dvasios aristokratą.

Galimybės: Šaulių namuose turime gerą  mokymo (si) bazę, šaudyklą. Bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis bei organizacijomis, DK Birutės ulonų batalionu, KASP sudarome  puikias sąlygas ugdyti jaunųjų šaulių patriotizmą, pagarbą sau ir aplinkiniams, fizinį, pradinį karinį ir psichologinį pasirengimą, drausmę ir pareigingumą.

Dėka to, kad dirbame Šaulių namuose, mūsų būrelio j. šauliai – aktyvūs dalyviai visose karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės veiklose, Iškilmingose Rikiuotėse valstybinių švenčių metu.

Vykdoma veikla gimnazijoje 2018–2019 m. m.

Būrelio veikla vykdoma pagal keturias jaunųjų šaulių ugdymo pakopas. Jas užbaigus – laiko testą ir jaunimas dalyvauja pakopų stovyklose, įsikūrusiose DK Birutės ulonų bataliono patalpose arba Merkinėje.

Per šiuos mokslo metus I  j. š. ugdymosi pakopos kvalifikaciją įgijo 1 , II – 5, III – 5,  4 – dalyvavo įžanginėje IV pakopos stovykloje Rukloje. 2 – išgyvenimo , 2 – radijo ryšio, 1 – sportinio šaudymo, 2 – orientavimosi vietovėje ir  1 – lyderio kursuose. Kursuose įgytas žinias perteikia būrelio nariams.

Visi būrelio jaunieji šauliai už aktyvią veiklą aprengti LU.

Mūsų veikla įdomi, paremta jaunųjų šaulių ugdymo pakopų teorijos nagrinėjimu, pratybomis, žygiais, tarpmokykliniu bendravimu ir bendradarbiavimu, kultūriniu lavinimu bei patriotiniu ugdymu.

Būrelio jaunieji šauliai-aktyvūs talkininkai. Dalyvaujame visose akcijose, tvarkome šaulių ir žuvusiųjų už Tėvynę kapus prie Angelų Sargų bažnyčios.

Renginiai: rugsėjo mėnesį pradėjome karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1 rinktinės varžybomis iš pneumatinio šautuvo DK Birutės bataliono poligone –Šaudymo varžybos 2018“- likome tik aštunti ir Žygiu partizanų vado A. Ramanausko-Vanago takais į Nemunaitį „Su Lietuva, pakilusia į saulę, aš esu“. Jaunųjų šaulių veiklos pristatymas gimnazijoje antrokams, Europos sporto savaitė DK Birutės ulonų bataliono kliūčių ruože – Ulonų taku“, Kuopos šaudymo varžybos Šaltinių pagrindinėje mokykloje – Ignas Nedzinskas savo amžiaus grupėje laimėjo II vietą, Šauliška naktis kartu su Veisiejų  Sigito Gedos gimnazijos šauliukais. Šauniausio šaulio rinkimai, Kalėdinė eglutė 2018, Sportinio orientavimosi pratybos mokyklos patalpose Panemunės progimnazijoje, Karininko Antano Juozapavičiaus žūties 100-ųjų metinių minėjimas Šv. Angelų Sargų bažnyčioje „Širdį tėvynei aukoki, Mantvydas Milius, Ramūnas Koščejevas, Emilis Lažaunykas, Ignas Nedzinskas, Karolis Alakvoščius, Rimtautė ir Ieva Barysaitės dalyvavo Iškilmingoje rikiuotėje, Popietė su Sakalėlio pradinukais, Benjamino Meškelio, kurio vardu pavadinta kuopa, 110 gimimo metinės, konkursas – „Europarlementas ir Europos kultūra“,  protų mūšis „Ką žinau apie Lietuvą ir LŠS“, susitikimas su šauliu, „Misija Sibiras 2018“ dalyviu Domu Zenkevičiumi, jaunųjų šaulių sporto žaidynės 2019 Palangoje. Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrimo 100-mečio šventė Vilniuje. Vasaros ugdymo pakopų stovyklos Merkinėje ir poilsio stovykla Klaipėdoje. Susitikimai: su šauliu, knygų apie partizanus autoriumi  ir kraštotyrininku Gintaru Lučinsku, buvusiais jaunaisiais šauliais, dabar studentais, Laura Kaškonaite, Žygimantu Krasnicku, Ugniumi Podkoritovu, Alginta Jasionyte, DK Birutės ulonų bataliono kariais, keliautoju, žurnalo „Trimitas“ redaktoriumi Vytaru Radzevičiumi, NATO kariais.

 Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

Aktyviai bendravome su klubais: „Atomas“, „Du vilkai“, „Alitas“, Alytaus kraštotyros muziejumi, AMBC jaunimu, kitomis mokyklomis.

Ekskursijos: į Kauną (pažintinė po miestą, muziejus ir edukacija IX forte), Vilnių (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus), Marijampolę (pažintinė po miestą, edukacija Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir kariniame dalinyje), Zoknių (Šauliai) Oro gynybos batalioną. 

Beveik visos šaulių veiklos vykdomos už gimnazijos ribų: taktiniai žygiai iki 10 km., pratybos kartu su DK Birutės ulonų batalionu ir KASP, Šaulių namų erdvės.  

Laimėjimai, pasiekimai:

 1. Karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1 rinktinės varžybose iš pneumatinio šautuvo DK Birutės bataliono poligone „Šaudymo varžybos 2018“ – 8 vieta;
 2. Individualios kuopos šaudymo varžybos Šaltinių pagrindinėje mokykloje- Ignas Nedzinskas I b  savo amžiaus grupėje – II vieta;
 3. Ieva ir Rimtautė Barysaitės parengė proto mūšį antrų gimnazijos klasių mokiniams;
 4. Ignas Nedzinskas puikiai išlaikė I ugdymo pakopos kursą ir jam teko garbė skaityti jaunojo šaulio Pasižadėjimą bei apsirengti LU;
 5. Emilis Lažaunykas,  Gytis Šimanskis išlaikė Radijo ryšio,  Kajus Vislavičius – Sportinio šaudymo, Lyderio ir Orientavimosi vietovėje, Šarūnas Tamošaitis – Orientavimosi  vietovėje, Emilis Lažaunykas ir Adrijanas Šveiteris – Išgyvenimo kursus;
 6. Mantvydas Milius, Karolis Alakvoščius, Kajus Vislavičius, Ieva Barysaitė, Emilis Lažaunykas, Gytis Šimanskis,  Adrijanas Šveiteris išsilaikė III j. šaulių ugdymo pakopą;
 7. Kajus Vislavičius ir Ignas Nedzinskas  dalyvavo  tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje;
 8. Emilis Lažaunykas ir Karolina Bingelytė dalyvavo Šauniausio šaulio rinkimuose, iškrito tik iš paskutinio turo;
 9. Mantvydas Milius ir Ignas Nedzinskas dalyvavo „Jaunųjų šaulių sporto žaidynėse 2019“ Palangoje. Šaudymo rungtyje Ignas iškovojo II vietą.
 10. Jaunieji šauliai Karolis Pūkas, Karolina Bingelytė, Kajus Vislavičius aktyviai dalyvauja pakopų stovyklose, dirba būrininkais ar būrio vadais;
 11. Karolis Pūkas padėjo parengti Ulonų takui reikalingas priemones;
 12. Visi jaunieji šauliai – aktyvūs visų valstybinių švenčių Iškilmingos Rikiuotės dalyviai.
 13. Kajus Vislavičius, Emilis Lažaunykas, Mantvydas Milius, Ignas Nedzinskas dalyvavo  iškilmingoje šventėje ir rikiuotėje, skirtoje LŠS 100-ečiui;
 14. Mantvydas Milius, Karolis Alakvoščius, Kajus Vislavičius dalyvaus IV pakopos stovykloje Kazlų Rūdoje.
 15. Vadovei Ramūnei Jasaitienei įteikta Rinktinės vado padėka, daiktinis prizas ir LŠS vado, plk. lnt. Gintaro Koryznos įsakymu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas.

Užsiėmimų vieta: Šaulių namai , gimnazijos aktų salė, DK Birutės batalionas, poligonas, APGV pagalbos centras, AMBC jaunimo erdvės, Vidzgirio miškas, Alytaus apskrities teritorija.

Būrelio vadovė Ramūnė Jasaitienė