Kviečiame mokytis

Mieli tėveliai, globėjai,

 1. Kviečiame mokinius į I–IV klases.
 2. Komplektuojame pirmokų gabių mokinių klasę:
  • visiems gabiems ir talentingiems vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, gyvenamosios vietos, lyties, sudaromos sąlygos gauti jų poreikius atitinkantį ugdymą.
  • prašymai mokytis gabių mokinių klasėje priimami bendrąja tvarka nuo 2018 m. sausio 2 d. iki birželio 1 d.
  • Reikalavimai mokiniams norintiems mokytis gabių mokinių klasėje:
   • ne žemesnis nei 8,5 metinių įvertinimų vidurkis nuo 7-tos klasės;
   • vaiko gebėjimų vertinimas Alytaus Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
   • motyvacinis pokalbis su kandidatu ir jo šeimos atstovais.