Maironiečių būrelis

Neformaliojo švietimo programa I-III klasių mokiniams

Tikslas: Ugdyti pagarbą gimtojo krašto istorijai ir kultūrai, skatinti domėtis savo tautos tradicijomis, etnokultūriniu paveldu bei puoselėti mokinių kūrybiškumą.

 Galimybės:

 • Dalyvavimas kultūriniuose bei literatūriniuose  renginiuose mieste ir respublikoje;
 • Dalyvavimas patriotiniuose renginiuose mokykloje ir mieste;
 • Dalyvavimas gerumo akcijose: senolių lankymas Rumbonių ir Miroslavo senelių globos namuose, kapų tvarkymas;
 • Dalyvavimas etnokultūriniuose projektuose ir etnokultūros olimpiadoje;
 • Kultūrinių bei literatūrinių renginių organizavimas mokykloje.

Vykdoma veikla gimnazijoje:

 • Meninio skaitymo konkurso, kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimas;
 • Bendradarbiavimas su gimnazijos ateitininkų organizacija.

Vykdoma veikla už gimnazijos ribų:

 • Dalyvavimas respublikinėje etnokultūros olimpiadoje;
 • Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Mūsų lobynai“;
 • Dalyvavimas  respublikiniame kraštotyros konkurse: ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“ (Kauno tautinės kultūros centras);
 • Dalyvavimas respublikiniame tęstiniame projekte ,,Tautos dvasios beieškant“(2019 m. kovo-spalio mėn.);
 • Senelių lankymas Miroslavo ir Rumbonių senelių globos namuose;
 • Tremtinių kapų tvarkymas Rumbonyse;
 • Dalyvavimas edukacinėse programose Alytaus kraštotyros muziejuje (,,Velykų papročiai“) bei Kaune Maironio ir Vaižganto muziejuose.

Laimėjimai, pasiekimai:

 • Respublikinėje etnokultūros olimpiadoje – II vieta;
 • Respublikinėse varžytuvėse ,,Atverk tautos lobyno gelmes“– I vieta;
 • Respublikinėse varžytuvėse ,,Tarmių lobynai“– II vieta.
 • Respublikiniame kraštotyros konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“ (Kauno tautinės kultūros centras) – II vieta.

Užsiėmimų vieta: 310 kabinetas

Būrelio vadovė Janė Zelenienė