MEPA

Kaip susisiekti su ES?

INTERNETU:
Informacija visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis teikiama svetainėje Europa
https://europa.eu

ASMENIŠKAI:
Visoje Europoje yra šimtai vietinių ES informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_lt

PER LEIDINIUS APIE EUROPĄ
https://publications.europa.eu/en/home

PER EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVYBES
https://ec.europa.eu/commission/index_lt

PER EUROPOS PARLAMENTO INFORMACIJOS BIURUS
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

PER EUROPOS SĄJUNGOS DELEGACIJAS
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Europos dienos renginiai Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje

Jau antri metai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje aktyviai dalyvauja projekte „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ (MEPA). Europos dienai paminėti gimnazistai savo rankomis sukūrė žaismingą plakatą, kuris pasitiko visus įeinančius į gimnaziją. (#MEPALietuva)

#MEPALietuva

#MEPALietuva

Gegužės dešimtąją dieną mūsų gimnazijos jaunieji ambasadoriai aktyviai dalyvavo Europos komisijos organizuotuose renginiuose Alytuje. (#MEPALietuva)

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

Gegužės 9 dieną vyko Europos egzaminas. Pirmąją vietą laimėjo II a klasės mokinys Arnas Jančiukas. Jis surinko 18 balų ir pateko į II turą. (#MEPALietuva)

#MEPALietuva

Arnas Jančiukas, II a klasės mokinys

Gegužės 8 dieną jaunieji ambasadoriai organizavo renginį „Mąstau ir balsuoju“, skirtą Europos dienai ir artėjantiems Europos Parlamento rinkimams. Buvo pakviesti kandidatuojančių į Europarlamentą partijų jaunieji politikai. Vedantieji Narvydas ir Goda priminė apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus, paaiškino Parlamento galias ir reikšmę mūsų gyvenime. Pakviesti jaunieji partijų atstovai pristatė savo partijų kandidatus į Europarlamentą ir partijų programas. Vyko graži agitacinė kova. Renginio pabaigoje, pasitelkus išmaniąsias technologijas, vyko balsavimas. Apie 200 dalyvavusių prabalsavo, kaip jie balsuotų, jei balsuotų. Vienuolika mandatų pasiskirstė taip: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga − 2, Lietuvos socialdemokratų partija − 2, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 2, Centro partija – 2, Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis – 1, Tvarka ir teisingumas – 1 ir komitetas „Lemiamas šuolis – 1. Gal mes atspėjome… (#MEPALietuva)

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

Viktorina „Ką žinai apie Europos Sąjungą ir jos Parlamentą?“

Lietuva švenčia 15-ąsias narystės Europos Sąjungoje metines. Ta proga mokyklose, mieste, visoje šalyje vyksta daug įvairių renginių.

Mūsų gimnazijos I a klasės mokinės Evelina Čaplikaitė, Dominyka Isaikinaitė ir Karina Muliuolytė sugalvojo aplankyti Alytaus Dzūkijos pagrindinę mokyklą, kurioje mokėsi iki aštuntos klasės. Ne šiaip sau užbėgt pasidairyti, bet pabendrauti su septintokais ir išsiaiškinti, ką jie žino apie Europos Sąjungą ir jos Parlamentą. Merginos vykti kartu pasikvietė savo klasės draugę Smiltę Baranauskaitę. Keletą  popiečių jos ieškojo  informacijos ir  ruošė užduotis.

Gegužės 2 dieną merginos nuvyko į Dzūkijos pagrindinę mokyklą, kur jų laukė septintokų komandos. Visi klausė Europos Sąjungos himno, o Evelina, viktorinos vedančioji, pasveikino susirinkusius, palinkėjo jiems sėkmės. Karina su Dominyka tikrino kontūrinius žemėlapius, pagal kuriuos septintokai surašė visas ES nares ir jų sostines. Iš Smiltės rankų burtų keliu vaikai traukė lapelius su užduotimis apie Europos Parlamentą, jo veiklą. Taip pat reikėjo atpažinti ekrane rodomas nuotraukas ir pasakyti, koks tai objektas ir kur jis yra. Paskutinis viktorinos etapas buvo žaidimas „Taip ir Ne“. Septintokai turėjo atspėti kas dėžutėje. Čia labiausiai sekėsi 7 b klasės komandai. Jie ir tapo viktorinos nugalėtojais. (#MEPALietuva)

Vida Balevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

#MEPALietuva

#MEPALietuva

Viktorina alytiškiams
„Europos Parlamento galios ir
kultūrų įvairovė ES“

Šiemet sukako jau 15 metų nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Dar XIX a. rašytojas ir švietėjas Viktoras Hugo rašė: „ATEIS DIENA, kai jūsų ginklai kris jums iš rankų! Ateis diena, kai absurdiškas ir neįmanomas atrodys karas tarp Paryžiaus ir Londono, tarp Peterburgo ir Berlyno, tarp Vienos ir Turino, kaip šiandien atrodytų neįmanomas ir absurdiškas karas tarp Ruano ir Amjeno, tarp Bostono ir Filadelfijos. Ateis diena, kai jūs, Prancūzija, jūs, Italija, jūs, Anglija, jūs, Vokietija, jūs, visos kontinento tautos, neprarasdamos savo skirtingų savybių ir savo šaunaus individualumo, artimai susiliesite į aukštesnę vienybę, suformuosite Europos broliją…“ Šiandien galime drąsiai teigti, kad rašytojo vizija beveik realizavosi ir mes galime ne tik kalbėti apie vieningą broliją – Europos Sąjungą… Turbūt daugelis sutiktų, kad ši bendrija mums suteikė daug galimybių.

Tik ar pakankamai žinome apie Europą? Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija jau antrus metus dalyvauja projekte „Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė“ (MEPA). Šio projekto metu gimnazijoje vyksta integruotos pamokos, skatinančios moksleivius domėtis Europos Parlamento veikla, Lietuvos integracija ir veikla Europos Sąjungoje, organizuojami įvairūs renginiai ne tik mokyklos, bet ir viso miesto bendruomenei, kurių tikslas – skleisti žinią apie Europos Sąjungą, artėjančius rinkimus į Europarlamentą. Balandžio 11 dieną Alytaus šaulių namuose vyko vienas iš šio projekto renginių – protų mūšis apie Europą. Protų mūšyje dalyvavo 5 komandos, sudarytos iš miesto bendruomenės narių: tai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos jaunųjų šaulių komanda, LŠS karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės vyresniųjų ir jaunųjų šaulių komandos bei Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto komanda. Šaulių sąjungą pasirinkta neatsitiktinai – juk ši organizacija šiemet švenčia garbingą šimto metų jubiliejų ir šiandien vienija jau apie 11000 patriotiškų, nuoširdžių, tėvynę pasiryžusių ginti piliečių. Protų mūšyje buvo 5 etapai, skirti Europos Parlamento galioms, Europos kultūrai, istorijai, geografijai bei įdomybėms. Klausimai intrigavo, vertė pasukti galvą, atsakymai neretai nustebindavo. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai pasirodė Alytaus TAU komanda, kurios nariai garbingi vyresniosios kartos inteligentai Ona Korlienė, Janė Ingelevičienė, Birutė Savickienė, Vytautas Minkelis, Saulius Nanartavičius. Garbingą antrąją vietą užėmė komanda „101 kuopa – Šviesa“: Janina Bernatonienė, Gintaras Lučinskas, Vladas Nedzinskas, Algimantas Grėbliauskas, Stasys Danevičius. Treti liko Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniai.Visos komandos buvo paskatintos dovanėlėmis ir saldžiais prizais. Renginį parėmė UAB „Lankava“. Konkurso klausimus ruošė ir konkursą vedė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai

Reginyje buvo akcentuojama Europos parlamento nutarimų reikšmė mūsų gyvenime, o jo pabaigoje prisiminta Europos Bendrijos valstybių vadovų Kopenhagos susitikime 1973 m. priimta Europinės tapatybės deklaracija. Joje kaip esminiai europinės tapatybės elementai įvardijami šie požymiai: gausi nacionalinių kultūrų įvairovė; vienodi požiūriai į gyvenimą; apsisprendimas kurti visuomenę, kuri orientuojasi į individo reikmes; atstovaujamosios demokratijos principai; įstatymo valdžia; socialinis teisingumas kaip galutinis ekonominės pažangos tikslas; pagarba žmogaus teisėms. Ši deklaracija iš tiesų įrodo, kad Europa yra itin įdomi savo kultūrų įvairove, bet mus visus vienija amžinosios vertybės, bendros gerovės siekis. Būdami Europos Sąjungoje ir ypač prieš Europos Parlamento rinkimus, nenumokime ranka, pasidomėkime, ką renkame, ir jauskime atsakomybę už savo europinę ir tautinę tapatybę. (#MEPALietuva)

Ieva Barysaitė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos III a klasės mokinė

#MEPALietuva

Jaunieji šauliai konkurso metui #MEPALietuva

#MEPALietuva

Konkurso nugalėtojai – Alytaus TAU komanda #MEPALietuva

#MEPALietuva

LŠS karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės vyresniųjų ir jaunųjų šaulių komandos #MEPALietuva

#MEPALietuva

Bendra komandų nuotrauka #MEPALietuva

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (#MEPALietuva) įgyvendinimą ir kviečia mūsų gimnaziją prisijungti prie šio tinklo veiklos

Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės.

Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais prie jos prisijungė 57 Lietuvos gimnazijos. Vienuolikos gimnazijų moksleiviai dalyvaus projektui skirtose Euroscola renginiuose Strasbūre šį rudenį, aštuoni mokytojai buvo pakviesti į seminarus Briuselyje. (#MEPALietuva)

Mūsų gimnazijos jaunieji Europos Sąjungos jaunieji ambasadoriai yra šie:

Butrimaitė Aistė, IV a,
Gataveckaitė Greta, IV e,
Oškelis Gytis, IV e,
Galkevičius Uosis, IV a,
Karpiejus Edvardas II, c,
Daugirda Gustas II, c,
Kazlauskas Paulius, II c,
Jančiukas Arnas, II a,
Baubonis Edis, II a,
Krikščiūnaitė Gabija, II a.

Vyresnieji ambasadoriai:

Ramutė Volkuvienė,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Asta Šulcienė,
Agnė Ingelevičienė,
Dalia Adukevičienė,
Eglė Barysienė,
Laimutė Gečaitė,
Elvyra Jakučionytė,
Vilma Polensienė,
Vida Balevičienė,
Jovita Žilinskienė,
Giedrė Škarnulienė.

Kviečiame ir kitus mokytojus prisijungti prie mūsų!

Gimnazijos jaunieji Europos Sąjungos ambasadoriai #MEPALietuva

_________________________________

2017-11-13 Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vyko protų mūšis tema „Europos Sąjunga“. Varžėsi mūsų gimnazija ir Daugų Vlado Mirono gimnazija. Mūšis pasibaigė lygiosiomis. Po mūšio…

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

2017-11-14 Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komandos prisistatymas Euroscolos konkurse

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komandos  pergalė Euroscolos 2017 konkurse!

#MEPALietuva

_________________________________

2017 m. lapkričio 23 d. mūsų gimnazistai dalyvavo vertimo konkurse Juvenes Translatores 2017, kurį kasmet organizuoja Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas (Vertimo raštu GD). Konkurse dalyvauti gali tik septyniolikmečiai jaunuoliai. Kiekvienoje valstybėje narėje kasmet atsitiktine tvarka atrenkama tiek mokyklų, kiek vietų ta valstybė narė turi Europos Parlamente. #MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Gimnazijos bibliotekoje įrengėme Europos parlamento informacinį stendą, kuriame rasite naujausią literatūrą tuo klausimu. #MEPALietuva

#MEPALietuva

Europos parlamento informacinis stendas #MEPALietuva

_________________________________

Gruodžio 12 dienos popietę, gimnazijos bibliotekoje viešėjo Egidijus Zaikauskas, vertimo ir kalbos reikalų koordinatorius Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje. Koordinatorius pageidavo susitikti su mūsų gimnazijos mokiniais, skaičiusiais poeziją įvairiomis kalbomis Europos kalbų dieną bei „Juvenes Translatores“ dalyviais. Bendravimas vyko gyvai, mokiniai sužinojo daug vertėjo gyvenimo darbo subtilybių tiesiogiai iš žmogaus, daug metų dirbusio Liuksemburge, Europos komisijos vertėjų „Mekoje“. #MEPALietuva

#MEPALietuva

Susitikimas su Egidijum Zaikausku #MEPALietuva

_________________________________

Gimnazijoje visu tempu įsisiūbavo MEPA projektas. Matematikai pravedė pamokų ciklą apie eurą, istorikai supažindina su Europos Sąjungos institucijomis, o štai I d klasėje įvyko įspūdinga pamoka tema „ES saugomų teritorijų tinklas Natūra2000“. Pamokoje buvo daug vaizdinės medžiagos ir dar daugiau diskusijų. #MEPALietuva

Vida Balevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Vasario mėnesį mūsų gimnazijoje įvyko keletas integruotų informacinių technologijų ir istorijos pamokų tema „Statistinių Europos Sąjungos duomenų apdorojimas skaičiuoklėje“. Apdorodami, atrodo, paprastus statistinius duomenis patyrėme daug  pažinimo džiaugsmo ir atradome netikėtų išvadų. Pamokos  baigėsi protmūšiu. #MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Jūsų balsas Europoje – tokia tema vasario 15 dieną labai įdomiai praėjo pamokos antrose gimnazijos klasėse. Lietuva Europos Sąjungos dalis, todėl mokiniai turi būti ugdomi ne tik Lietuvos piliečiais, bet ir europiečiais.

Pamokos pradžioje mokinių paklausiau, kurie ateinančiais metais sulauks pilnametystės. Išsiaiškinome, kad antrokų tarpe yra mokinių, kuriems iki 2019 metų Europos Parlamento rinkimų sukaks 18 metų ir jie galės balsuoti už pasirinktą kandidatą. Pamokoje mokiniai susipažino, kaip vyksta Europos parlamento rinkimai, kaip pagal politines partijas pasiskirsčiusios narių vietos parlamente. Tada pasiūliau parašyti argumentuotą atsakymą į klausimą: „Jei turėsite teisę balsuoti per 2019 metų Europos Parlamento rinkimus, ar ja pasinaudosite?”. Aptariant darbus, paaiškėjo, kad dalis mokinių tvirtai apsisprendę balsuoti, kai kuriems dar labai trūksta žinių apie partijas ir bijotų apsirikti pasirinkdami, o keletas mokinių parašė, kad nebalsuotų.

Tą pačią dieną smagiai ir turiningai praėjo pamokos pirmose gimnazijos klasėse apie Europos vertybes. Pamokos pradžioje mokinių paklausiau, kaip jie supranta žodį „vertybės“. Dauguma vertybe laiko laisvę, sveikatą, šeimą, meilę, atsakomybę, draugystę. Visi mokiniai sutiko, kad norint gyventi vadovaujantis šiomis vertybėmis, reikia laikytis tam tikrų normų. Kiekvienas mokinys parašė po tris savo ir savo geriausio draugo tarpusavio panašumus ir skirtumus. Mokiniai pripažino, kad panašumai (mėgsta tą pačią muziką, aprangos stilių, kino filmus, knygas) jiems palengvina tarpusavio bendravimą, o skirtumai – draugystei netrukdo. Dalis mokinių turi draugų užsieniečių, su kuriais bendrauja jau ne vieneri metai ir jų draugystei kultūriniai, religiniai, pomėgių skirtumai neturi jokios reikšmės. Mokiniai džiaugiasi, kad galima laisvai keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje, laisvai pareikšti, ko nori, ką mano ir kaip jaučiasi, jeigu tai neriboja kitų žmonių laisvės ir jų nediskriminuoja.

Apie Europą kalbame ir prancūziškai. Pamokos vyksta I b klasėje pagal EMILE programą. “Quizz – La construction de l’Union européenne“ – tokia tema vyko pamoka šioje klasėje.

Mokiniai, kurie geografijos mokosi prancūziškai, dalyvavo virtualioje viktorinoje apie Europos Sąjungos plėtrą ir jos institucijas. „Emiliukai“ ne tik atsakinėjo į klausimus, bet ir turėjo galimybę išsiaiškinti savo klaidas. Džiaugiuosi, kad mokiniai pagilino prancūzų kalbos žinias ir žinias apie Europos Sąjungą. #MEPALietuva

Vida Balevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

#mepaLietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Susitikimas su  europarlamentaru

Gimnazija aktyviai dalyvauja MEPA (Mokykla – Europos parlamento ambasadorė) projekte. Š.m. kovo 23 dieną mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo susitikime su europarlamentaru Petru Auštrevičium, kuris vyko Alytaus kolegijoje. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti šių dienų Europos Sąjungą, iššūkius, su kuriais jai tenka susidurti, bei kitas aktualijas.

Susitikimas buvo pradėtas nuo europarlamentaro pristatymo apie dabartinę Europos Sąjungos situaciją: ko laukti iš Brexit, kaip skirstomas Europos Sąjungos biudžetas ir ką Europai reiškia pabėgėlių krizė.

Kiekvienas iš renginio dalyvių taip pat galėjo užduoti klausimus. Daug klausimų buvo pateikta apie Europos sąjungos parlamentą ir darbą jame. Vyko gyva diskusija. Dalyviai domėjosi Rusijos keliama grėsme kaimyninėms šalims, Europos Sąjungos ateitimi bei jos reikšme visoms šalims. #MEPALietuva

Simona Balkauskaitė, IV a klasės mokinė

#mepaLietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Video klipų konkursas apie Europos Sąjungą

MEPA projektas įsibėgėjo. Visą balandžio mėnesį mus džiugina mokykloje demonstruojami klipai apie Europos Sąjungos šalis. Patys geriausi buvo pakviesti į klipų konkursą. Balandžio 17 dieną jis įvyko.

Europos Sąjungoje yra 28 šalys, kiekvienos savitas paveldas, tradicijos, kultūra ir įdomybės. Ne veltui Europos Sąjungos šūkis „Suvienijusi įvairovę“. Kiekviena šalis verta dėmesio, tad buvo įdomu apie kelias iš jų sužinoti žiūrint gimnazijos mokinių parengtus vaizdo klipus. Renginyje pamatėme 9 filmukus apie ES šalis. Filmukai buvo spalvingi, gražūs ir informatyvūs, sužinojome daug įdomių faktų apie Europos valstybes. Tarp filmukų peržiūrų mus džiugino pasirodymai: Uosio ir Saulės ispaniška daina, Dainavos pagrindinės mokyklos mergaičių atlikta daina vokiečių kalba, sužavėjo gimnazijos mokinių Aivaro ir Kristinos atliktas Vienos valsas. Šį kartą mokiniai ne tik stebėjo renginį, bet ir buvo komisija. Pažiūrėję visus 9 filmukus, turėjome išsirinkti tris labiausiai patikusius ir pasitelkę savo išmaniuosius telefonus balsuoti už juos internetinėje apklausoje. Susumavus balsus, paaiškėjo, kad auditorijai labiausiai patiko Silvijos Žukaitytės filmukas, pristatantis Vengriją, Julijos Stanionytės video apie Prancūziją ir Patricijos Griškutės sukurtas klipas apie Bulgariją. Visos dalyvavusios merginos apdovanotos prizais. Lietuva taip pat yra Europos Sąjungos narė, taigi, mes esame Europos Sąjungos dalis. Tad nepamirškime savo papročių, tačiau stenkimės pažinti ir kitų šalių kultūrą, kalbas. #MEPALietuva

Ieva Barysaitė, II a klasės mokinė

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

_________________________________

Balsuojam!

Šių metų balandžio 19 dieną Mūsų gimnazijoje vyko Europos Sąjungos parlamento simuliacinis žaidimas „Balsuojam“. „Europos palamentą“ sudarė jaunieji MEPA ambasadoriai ir kiti trečiųjų klasių mokiniai. „Parlamentą sudarė trys frakcijos: Liaudies, žaliųjų ir verslininkų. Buvo sprendžiami cukraus ir mėsos vartojimo sumažinimo galimybės, bei tarša plastikiniais maišeliais. „Parlamentas“ pateikė labai įdomių, labai argumentuotų sprendimo būdų. Parlamento nariai taip atsakingai sprendė šias problemas, kad nepaisė nei savo laiko, vietoji 1,5 valandos dirbo 2 valandas. Buvo gera repeticija prieš Strasbūrą. #MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

Vanagų nuotykiai Euroscolos konkurso kelionėje

Šie mokslo metai ypatingai sėkmingi Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniams – be daugybės apdovanojimų įvairių sričių olimpiadose šios gimnazijos atstovams pavyko nugalėti ir ES organizuojamame konkurse „Euroscola“.

Pergalė šiame konkurse net 24 mokiniams suteikė galimybę pakeliauti po senąjį žemyną bei apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre. Taigi, pirmąją gegužės savaitę gausus vanagų būrys lydimas mokytojų  Ramutės Volkuvienės, Loretos Mazėtytės, Aldonos Butrimanskienės ir Astos Grimalauskienės leidosi į kelionę po gražiausius vakarų Europos miestus. Per septynias dienas trukusią kelionę buvo pasirinkta aplankyti keturis neįtikėtinai gražius Vokietijos, Čekijos ir Prancūzijos miestus.

Kelionė prasidėjo ankstų pirmadienio rytą. Pravažiavę visą Lenkiją, atvykome į Čekijos sostinę. Prahoje mokiniai aplankė dailų senamiestį, kuriame didžiausią įspūdį paliko šv. Vito katedra ir Valdovų rūmai, mokiniai ir mokytojai taip pat žavėjosi nuostabaus grožio parku, esančiu pačiame Prahos centre. Vėliau kelionė tęsėsi Strasbūro link, nuostabaus miestelio Prancūzijos ir Vokietijos pasienyje. Daugumai šis miestas paliko didžiausią įspūdį dėl savo kultūros, tvarkos bei išskirtinio vokiečių palikimo – fachverko stiliaus senamiesčio. Elzaso sostinėje susijungia vokiškos ir prancūziškos tradicijos, galbūt dėl to Strasbūras toks jaukus. Šiame pačiame mieste esantis Europos Parlamentas yra vienas svarbiausių ES valdžios organų, kuriame savo atstovus turi ir Lietuva.

Gegužės 3 dieną ir patiems mokiniams pasitaikė proga pabūti europarlamentarų kailyje – jie turėjo galimybę siūlyti ES svarbių problemų sprendimus, dalyvauti diskusijose ne tik su kitų tautų atstovais, bet ir su tikrais parlamentarais, taip pat gimnazistams buvo suteikta proga balsuoti bei bendrauti su kitų bendrijos narių mokyklų atstovais – keletas mokinių iš tiesų susidomėjo politiko profesija.

Dar vienas ypatingas kelionės po Europą nuotykis – kelionė greituoju traukiniu į Paryžių. Prancūzijos sostinė nepaliko abejingų. Mokiniai grožėjosi Paryžiaus panorama ne tik nuo Eifelio bokšto viršūnės, bet ir nuo ant aukščiausios miesto kalvos įsikūrusio Monmartro. Būtina paminėti, jog gimnazistų grupė nepamiršo aplankyti ir Paryžiaus Dievo Motinos katedros, kur lankytojus sužavėjo ne tik įstabaus grožio architektūra, vitražai, bet ir didinga bei sakrali atmosfera katedros viduje. Aplankyti Invalidų rūmai ir žymiojo prancūzų imperatoriaus Napoleono kapas nenusileido didybe ir prabanga nei vienam gimnazistų apžiūrėtam objektui. Deja, bet pamatyti Luvro ekspozicijos su garsiąja Da Vinčio „Mona Liza“ mokiniai nesuspėjo, tačiau Dresdeno galerijoje jie pasinaudojo proga pamatyti Rafaelio „Siksto Madoną“, kurios dydis bei grožis ilgam išliks mokinių atmintyje.

Paskutines kelionės akimirkas keliautojai praleido Dresdeno senamiestyje, kuris nors ir nėra autentiškas, tačiau paliko neišdildomą įspūdį. Visos kelionės metu mokiniai drąsiai ragavo tradicinius tautų patiekalus, taip pat aktyviai domėjosi šalių istorija bei dabartimi. Pavargę, bet su šypsenomis veiduose sekmadienio vakare mokiniai saugiai pasiekė išsiilgtą Dzūkijos sostinę Alytų, kuriame gimnazistų laukė draugai, tėvai bei visa gimnazijos bendruomenė, nekantraudama išgirsti apie vanagų nuotykius vakarų Europoje.

Erika Krikščiūnaitė, III a klasės mokinė

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva

#MEPALietuva