MEPA

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (#MEPALietuva) įgyvendinimą ir kviečia mūsų gimnaziją prisijungti prie šio tinklo veiklos

Programos tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės.

Programoje sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas, o geriausi moksleiviai ir mokytojai bus pakviesti apsilankyti Strasbūre arba Briuselyje.

Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais prie jos prisijungė 57 Lietuvos gimnazijos. Vienuolikos gimnazijų moksleiviai dalyvaus projektui skirtose Euroscola renginiuose Strasbūre šį rudenį, aštuoni mokytojai buvo pakviesti į seminarus Briuselyje. (#MEPALietuva)

Mūsų gimnazijos jaunieji Europos Sąjungos ambasadoriai yra šie:

Butrimaitė Aistė, III a,
Gataveckaitė Greta, III e,
Oškelis Gytis, III e,
Petraška Vilius, IV a,
Kunc Augustas, IV a,
Krikščiūnaitė Erika, IV a,
Surdokaitė Indrė, IV a,
Jovaišytė Ugnė, IV a,
Marcinkevičiūtė Kristina, IV a,
Galkevičius Uosis, III a.

Mokytojai, dalyvaujantys šiame projekte:

Ramutė Volkuvienė,
Asta Grimalauskienė,
Loreta Mazėtytė,
Asta Šulcienė,
Agnė Ingelevičienė,
Dalia Adukevičienė,
Aldona Butrimanskienė
Laimutė Gečaitė,
Elvyra Jakučionytė,
Vilma Polensienė.

Kviečiame ir kitus mokytojus prisijungti prie mūsų!

Gimnazijos jaunieji Europos Sąjungos ambasadoriai #MEPALietuva

2017-11-13 Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje vyko protų mūšis tema „Europos Sąjunga“. Varžėsi mūsų gimnazija ir Daugų Vlado Mirono gimnazija. Mūšis pasibaigė lygiosiomis. Po mūšio…

#MEPALietuva

2017-11-14 Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komandos prisistatymas Euroscolos konkurse

#MEPALietuva

Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komandos  pergalė Euroscolos 2017 konkurse!

2017 m. lapkričio 23 d. mūsų gimnazistai dalyvavo vertimo konkurse Juvenes Translatores 2017, kurį kasmet organizuoja Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas (Vertimo raštu GD). Konkurse dalyvauti gali tik septyniolikmečiai jaunuoliai. Kiekvienoje valstybėje narėje kasmet atsitiktine tvarka atrenkama tiek mokyklų, kiek vietų ta valstybė narė turi Europos Parlamente.

#MEPALietuva

Gimnazijos bibliotekoje įrengėme Europos parlamento informacinį stendą, kuriame rasite naujausią literatūrą tuo klausimu.

#MEPALietuva

Europos parlamento informacinis stendas

Gruodžio 12 dienos popietę, gimnazijos bibliotekoje viešėjo Egidijus Zaikauskas, vertimo ir kalbos reikalų koordinatorius Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje. Koordinatorius pageidavo susitikti su mūsų gimnazijos mokiniais, skaičiusiais poeziją įvairiomis kalbomis Europos kalbų dieną bei „Juvenes Translatores“ dalyviais. Bendravimas vyko gyvai, mokiniai sužinojo daug vertėjo gyvenimo darbo subtilybių tiesiogiai iš žmogaus, daug metų dirbusio Liuksemburge, Europos komisijos vertėjų „Mekoje“.

#MEPALietuva

Susitikimas su Egidijum Zaikausku

Gimnazijoje visu tempu įsisiūbavo MEPA projektas. Matematikai pravedė pamokų ciklą apie eurą, istorikai supažindina su Europos Sąjungos institucijomis, o štai I d klasėje įvyko įspūdinga pamoka tema „ES saugomų teritorijų tinklas Natūra2000“. Pamokoje buvo daug vaizdinės medžiagos ir dar daugiau diskusijų .

Vida Balevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

#MEPALietuva #MEPALietuva #MEPALietuva #MEPALietuva #MEPALietuva

Vasario mėnesį mūsų gimnazijoje įvyko keletas integruotų informacinių technologijų ir istorijos pamokų tema „Statistinių Europos Sąjungos duomenų apdorojimas skaičiuoklėje“. Apdorodami, atrodo, paprastus statistinius duomenis patyrėme daug  pažinimo džiaugsmo ir atradome netikėtų išvadų. Pamokos  baigėsi protmūšiu.

#MEPALietuva#MEPALietuva#MEPALietuva #MEPALietuva

Jūsų balsas Europoje – tokia tema vasario 15 dieną labai įdomiai praėjo pamokos antrose gimnazijos klasėse. Lietuva Europos Sąjungos dalis, todėl mokiniai turi būti ugdomi ne tik Lietuvos piliečiais, bet ir europiečiais.

Pamokos pradžioje mokinių paklausiau, kurie ateinančiais metais sulauks pilnametystės. Išsiaiškinome, kad antrokų tarpe yra mokinių, kuriems iki 2019 metų Europos Parlamento rinkimų sukaks 18 metų ir jie galės balsuoti už pasirinktą kandidatą. Pamokoje mokiniai susipažino, kaip vyksta Europos parlamento rinkimai, kaip pagal politines partijas pasiskirsčiusios narių vietos parlamente. Tada pasiūliau parašyti argumentuotą atsakymą į klausimą: „Jei turėsite teisę balsuoti per 2019 metų Europos Parlamento rinkimus, ar ja pasinaudosite?”. Aptariant darbus, paaiškėjo, kad dalis mokinių tvirtai apsisprendę balsuoti, kai kuriems dar labai trūksta žinių apie partijas ir bijotų apsirikti pasirinkdami, o keletas mokinių parašė, kad nebalsuotų.

Tą pačią dieną smagiai ir turiningai praėjo pamokos pirmose gimnazijos klasėse apie Europos vertybes. Pamokos pradžioje mokinių paklausiau, kaip jie supranta žodį „vertybės“. Dauguma vertybe laiko laisvę, sveikatą, šeimą, meilę, atsakomybę, draugystę. Visi mokiniai sutiko, kad norint gyventi vadovaujantis šiomis vertybėmis, reikia laikytis tam tikrų normų. Kiekvienas mokinys parašė po tris savo ir savo geriausio draugo tarpusavio panašumus ir skirtumus. Mokiniai pripažino, kad panašumai (mėgsta tą pačią muziką, aprangos stilių, kino filmus, knygas) jiems palengvina tarpusavio bendravimą, o skirtumai – draugystei netrukdo. Dalis mokinių turi draugų užsieniečių, su kuriais bendrauja jau ne vieneri metai ir jų draugystei kultūriniai, religiniai, pomėgių skirtumai neturi jokios reikšmės. Mokiniai džiaugiasi, kad galima laisvai keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje, laisvai pareikšti, ko nori, ką mano ir kaip jaučiasi, jeigu tai neriboja kitų žmonių laisvės ir jų nediskriminuoja.

Apie Europą kalbame ir prancūziškai. Pamokos vyksta I b klasėje pagal EMILE programą. “Quizz – La construction de l’Union européenne“ – tokia tema vyko pamoka šioje klasėje.

Mokiniai, kurie geografijos mokosi prancūziškai, dalyvavo virtualioje viktorinoje apie Europos Sąjungos plėtrą ir jos institucijas. „Emiliukai“ ne tik atsakinėjo į klausimus, bet ir turėjo galimybę išsiaiškinti savo klaidas. Džiaugiuosi, kad mokiniai pagilino prancūzų kalbos žinias ir žinias apie Europos Sąjungą.

Vida Balevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

#mepaLietuva#mepaLietuva#mepaLietuva#mepaLietuva#mepaLietuva#mepaLietuva

#mepaLietuva

#mepaLietuva

Susitikimas su  europarlamentaru

Gimnazija aktyviai dalyvauja MEPA (Mokykla -Europos parlamento ambasadorė) projekte. Š.m. kovo 23 dieną mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo susitikime su europarlamentaru Petru Auštrevičium, kuris vyko Alytaus kolegijoje. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti šių dienų Europos Sąjungą, iššūkius, su kuriais jai tenka susidurti, bei kitas aktualijas.

Susitikimas buvo pradėtas nuo europarlamentaro pristatymo apie dabartinę Europos Sąjungos situaciją: ko laukti iš Brexit, kaip skirstomas Europos Sąjungos biudžetas ir ką Europai reiškia pabėgėlių krizė.

Kiekvienas iš renginio dalyvių taip pat galėjo užduoti klausimus. Daug klausimų buvo pateikta apie Europos sąjungos parlamentą ir darbą jame. Vyko gyva diskusija. Dalyviai domėjosi Rusijos keliama grėsme kaimyninėms šalims, Europos Sąjungos ateitimi bei jos reikšme visoms šalims. #mepaLietuva

Simona Balkauskaitė, IV a klasės mokinė

#mepaLietuva