Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Jolita Petkevičienė – pirmininkė,
Eglė Barysienė – sekretorė,

Nariai:
Romualdas Zdanavičius,
Asta Grimalauskienė,
Giedrė Škarnulienė,
Juratė Vailionienė,
Virginija Gaižauskienė.