Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Danutė Dragūnienė – pirmininkė,
Asta Šulcienė – sekretorė,
Nariai:
Romualdas Zdanavičius,
Tomas Balynas,
Elvyra Jakučionytė,
Snieguolė Valentukonienė,
Jovita Žilinskienė.