Spausk čia!

Mūsų gimnazijoje tu gali…

 • atskleisti ir plėtoti savo gabumus, įgyti ne tik žinių, bet ir gyvenime reikalingų kompetencijų
 • planuoti savo karjerą, dalyvauti kūrybinėje veikloje
 • pasiruošti ir dalyvauti konkursuose, olimpiadose, festivaliuose

 • dalyvauti respublikiniuose renginiuose
 • čia Tavęs laukia:
  • nuoširdūs, kompetentingi mokytojai, šilta bendravimo atmosfera
  • graži, estetiška mokyklos aplinka
  • platus ugdomųjų dalykų pasirinkimas
  • unikali gamtos mokslų laboratorija – galimybė ruoštis medicinos ir biotechnologijų studijoms
 • čia veikia:
  • Alytaus jaunųjų chemikų mokykla
  • Alytaus ekonomikos ir verslumo akademija (AEVA)
  • KTU atvira gimnazijos klasė
  • Wi fi ryšys visose gimnazijos redvėse
 • modernus mokyklos muziejus pritaikytas edukaciniams renginiams
 • naujas sporto informacijos centro-muziejus atskleidžia olimpinio judėjimo istoriją
 • puikiai įrengta viena didžiausių sporto salių mieste
 • modernus sporto aikštynas ne tik gimnazistų, bet ir miesto bendruomenės reikmėms
 • aukšti valstybinių egzaminų rezultatai
 • ryškūs pasiekimai miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose
 • geri sportiniai pasiekimai
 • galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
 • gimnazijoje dėstomos 6 užsienio kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, lotynų
 • dalyvaujame EMILE projekte ir mokome geografijos prancūzų kalba
 • skiriamos papildomos valandos gabiems mokiniams
 • teikiama pagalba mokiniams, turintiems ugdymosi spragų
 • ugdymo procese plačiai naudojamos skaitmeninės technologijos
 • vyksta mokymasis virtualiose erdvėse
 • mokiniai ruošiami tarptautiniams anglų kalbos egzaminams ir sėkmingai juos išlaiko
 • mūsų gimnazijoje realiai veikia įvairūs neformaliojo švietimo būreliai:
  • „Jaunasis tyrėjas“
  • Muzikos – šiuolaikinės dainos vokalinė-instrumentinė grupė, mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai
  • Sporto – bendro fizinio parengimo, krepšinio
  • Debatų klubas
  • Dailės studija
  • Teatro studija

Sužinok daugiau

 • čia galite burtis į jaunimo organizacijas – ateitininkų, maironiečių, jaunųjų šaulių
 • gali dalyvauti DofE apdovanojimų programoje
 • gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių bendraamžiais
 • sudarytos sąlygos mokytis už klasės ribų, dalyvaujant pažintiniuose-edukaciniuose projektuose
 • skatinami labai gerai besimokantys, olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir visi gimnazijos vardą garsinantys mokiniai bei mokytojai
 • mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras
 • aktyvi Mokinių taryba ir realūs jos darbai
 • mūsų socialiniai partneriai yra Lietuvos Karo akademija, Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras, KTU, VDU, VU, VGTU, Mykolo Romerio universitetas, Prancūzų institutas Vilniuje, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Gardino (Baltarusija) gimnazija Nr. 2, Suvalkų (Lenkija) technikos mokykla Nr. 5 ir kt.
 • gilios gimnazijos tradicijos ir jų puoselėjimas, įdomūs aukšto meninio lygio renginiai:
   • Naujokų adaptacijos diena
   • Europos kalbų diena
   • Naujokų krikštynos
   • Krepšinio turnyras Tomo Pačėso taurei laimėti
   • Koncertas „Baltos Kalėdos“
   • Metų apdovanojimai „Vanagynas“
   • Dainos konkursas AARVGDK miesto jaunimui
   • Šimtadienis
   • Mokyklos diena
   • Krepšinio turnyras „Sugrįžę paukščiai“
   • Mokslų naktis mokykloje
   • Pirmūnų pagerbimo šventė
   • Paskutinis skambutis
   • Gimnazijos olimpinės žaidynės
   • Koncertas-susitikimas „Grįžta giesmininkai“
   • Abiturientų išleistuvės

  • Viktorinos, koncertai, minėjimai
  • Susitikimai su menininkais, sportininkais ir kt. žymiais žmonėmis