Spausk čia!

Mūsų gimnazijoje gali…

 • atskleisti ir plėtoti savo gabumus, įgyti ne tik žinių, bet ir gyvenime reikalingų kompetencijų
 • planuoti savo karjerą, dalyvauti kūrybinėje veikloje

1

 • čia Tavęs laukia nuoširdūs, kompetentingi mokytojai, šilta bendravimo atmosfera

2

 • platus ugdomųjų dalykų pasirinkimas;
 • unikali gamtos mokslų laboratorija – galimybė ruoštis medicinos ir biotechnologijų studijoms

3

 • čia veikia Alytaus jaunųjų chemikų mokykla

DSC_7501

 • modernus mokyklos muziejus pritaikytas edukaciniams renginiams

4

 • naujas sporto informacijos centro-muziejus atskleidžia olimpinio judėjimo istoriją

DSC_9683

 • gali dalyvauti respublikiniuose renginiuose

01

 • gali pasiruošti ir dalyvauti konkursuose, olimpiadose, festivaliuose

02

 • 2015 išleidome 93-ią abiturientų laidą

 • šiais mokslo metais mus pasirinko 164 pirmokai ir 190 trečiokų;
 • aukšti valstybinių egzaminų rezultatai;
 • ryškūs pasiekimai miesto, šalies ir tarptautinėse olimpiadose

5

 • geri sportiniai pasiekimai

6

 • galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • gimnazijoje dėstomos 6 užsienio kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, lotynų;
 • dalyvaujame EMILE projekte ir mokome istorijos, geografijos bei informacinių technologijų prancūzų kalba;
 • skiriamos papildomos valandos gabiems mokiniams;
 • teikiama pagalba mokiniams, turintiems ugdymosi spragų;
 • mokiniai ruošiami tarptautiniams egzaminams IELTS ir DELF B2 ir sėkmingai juos išlaiko;
 • čia galite burtis į jaunimo organizacijas – ateitininkų, maironiečių, jaunųjų šaulių;
 • gali  dalyvauti DofE apdovanojimų programoje

dofe

 • mūsų gimnazijoje realiai veikia įvairūs neformaliojo švietimo būreliai:
   • „Jaunasis tyrėjas“;
   • Šokių – lietuvių liaudies, sportinių ir šiuolaikinių;
   • Muzikos – šiuolaikinės dainos vokalinė-instrumentinė grupė, mišrus vokalinis-instrumentinis ansamblis ir solistai;
   • Dailės studija;
   • Teatro studija.

Sužinok daugiau

 • gimnazija dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių bendraamžiais

7

 • mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras

8

 • puikiai įrengta viena didžiausių sporto salių mieste

9

 • modernus sporto aikštynas ne tik gimnazistų, bet ir miesto bendruomenės reikmėms

10

 • aktyvi Mokinių taryba ir realūs jos darbai

mokiniu taryba 2015-2016

 • organizuojamos nemokamos ekskursijos – projektai po įdomiausias Lietuvos vietas

1

 • skatinami labai gerai besimokantys, olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir visi gimnazijos vardą garsinantys mokiniai bei mokytojai

 • mūsų socialiniai partneriai yra Lietuvos Karo akademija, Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras, VDU, VU, VGTU, Mykolo Romerio universitetas, Prancūzų institutas Vilniuje, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Gardino (Baltarusija) gimnazija Nr. 2, Suvalkų (Lenkija) technikos mokykla Nr. 5 ir kt.
 • gilios gimnazijos tradicijos ir jų puoselėjimas, įdomūs aukšto meninio lygio renginiai:
  •  Mokyklos diena

13

  • Krepšinio turnyras „Sugrįžę paukščiai“

14

  • Gimnazijos olimpinės žaidynės

15

  • Krepšinio turnyras Tomo Pačėso taurei laimėti

DSC_1664

  • Dainos konkursas miesto jaunimui

17

  • Koncertas „Baltos Kalėdos“

  • Mokslų naktis mokykloje

  • Nominacijos „Vanagynas“

  • Koncertas-susitikimas „Grįžta giesmininkai“

  • Šokio šventė „Šok su kariūnu“

22

  • Karnavalai, viktorinos, koncertai, minėjimai

  • Susitikimai su menininkais, sportininkais ir kt. žymiais žmonėmis

03

  • Naujokų krikštynos

  • Naujokų adaptacijos diena

25