Vadovų darbotvarkės

Direktoriaus Virginijaus Skroblo darbotvarkė spalio mėnesį (gali keistis)

1 d. 10.35 val. dalyvauja klasės vadovų pasitarime.
3 d. 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje.
4 d.15.00 val. dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos minėjime Alytaus miesto teatre.
5 d. 13.00 val. dalyvauja Mokytojų dienos šventėje.
10 d. dalyvauja Edinburgo hercogo apdovanojimų ceremonijoje Valdovų rūmuose.
25 d. 10.55 val. dalyvauja integruotoje lietuvių kalbos ir tikybos pamokoje ,,Trapi žmogaus prigimtis Biblijoje ir literatūroje“.
26 d. 10.00 val. dalyvauja savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarime Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
30 d. 10.00 val. dalyvauja Metodinėje dienoje.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danutės Dragūnienės darbotvarkė spalio mėnesį (gali keistis)

1 d. 10.35 val. dalyvauja klasės vadovų pasitarime.
3 d. 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje.
10 d. dalyvauja Edinburgo hercogo apdovanojimų ceremonijoje Valdovų rūmuose.
17 d. 15.00 val. dalyvauja metodinės tarybos posėdyje.
17 d. 15.45 val. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
25 d. 10.55 val. dalyvauja integruotoje lietuvių kalbos ir tikybos pamokoje ,,Trapi žmogaus prigimtis Biblijoje ir literatūroje“.
30 d. 10.00 val. dalyvauja Metodinėje dienoje.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolitos Petkevičienės darbotvarkė spalio mėnesį (gali keistis)

1 d. 10.35 val. dalyvauja klasės vadovų pasitarime.
3 d. 11.40 val. dalyvauja direkcinės tarybos posėdyje.
5 d. 13.00 val. dalyvauja Mokytojų dienos šventėje.
16 d. 10.00 val. dalyvauja seminare „Mokyklų konsultavimas. Veiklos refleksija“.
17 d. 11.40 val. dalyvauja veiklos kokybės įsivertinimo grupės pasitarime.
17 d. 15.00 val. dalyvauja metodinės tarybos posėdyje.
25 d. 10.55 val. dalyvauja integruotoje lietuvių kalbos ir tikybos pamokoje ,,Trapi žmogaus prigimtis Biblijoje ir literatūroje“.
29 d. 10.00 val. dalyvauja LL3 projekto lyderystės renginyje „Noriu į mokyklą“.
30 d. 10.00 val. dalyvauja Metodinėje dienoje.