Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų IV ketvirčio finansinė atskaitomybė

2019 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė

2019 metų I pusmečio finansinė atskaitomybė

2019 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė

2016 metų I pusmečio finansinė atskaitomybė

2016 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė

2015 metų II ketvirčio finansinė atskaitomybė

2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2014 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2013 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

2013 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataiskaitos priedas
Veiklos rezultatų ataskaita

2013 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

2012 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2012 metų I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Finasavimo sumų suderinimo pažyma

Veiklos rezultatų ataskaita

2012 metų II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2012 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2012 metų IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Aiškinamasis raštas

2011m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Parašykite komentarą