Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Vadovė – Jolita Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Nijolė Bazevičienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Edita Gumauskienė, vyresnioji biologijos mokytoja,
Ramunė Petrosian, vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
Giedrė Škarnulienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Regina Valentinavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.