Tarpmokyklinis integruotas projektas ,,Draugystės sodas‘‘ (NUOTRAUKOS)

Lapkričio 5 dieną Alytaus Adolfo Ramanausko –Vanago gimnazijoje vyko tęstinis tarpmokyklinis integruotas projektas ,,Draugystės sodas‘‘. Šį projektą 2009 metais inicijavo Dzūkijos vidurinė mokykla. Jau antri metai projekto veikloje dalyvauja ir mūsų gimnazija. Projekto tikslas: naudojant įvairius metodus, skatinti specialių poreikių ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius bendrauti, bendradarbiauti ir kurti kartu.

Šiais metais projekte dalyvavo Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos II d g klasės mokinės, kantri ir linijinių šokių būrelio dalyvės, taip pat specialiųjų poreikių mokiniai iš Dzūkijos vidurinės mokyklos. Veiklą organizavo technologijų mokytoja Snieguolė Valentukonienė ir choreografijos mokytoja metodininkė Neringa Vekeriotaitė. Su mokiniais iš Dzūkijos vidurinės mokyklos atvyko lavinamosios klasės pedagogės Asta Galbuogienė ir Danguolė Balčiūnienė. Mokiniai, naudodami aplikacijos techniką, kūrė gėles ir jas jungė į bendrą draugystės kompoziciją. Vadovaudami mokytojos Neringos Vekeriotaitės šoko etnografinius šokius, dainavo dainas.

Specialiųjų poreikių vaikai šiuose užsiėmimuose turėjo galimybę lavinti motorinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, lavinti kalbinę raišką. Kūrybiniame procese plečiamos pažintinės vaiko galimybes, daroma įtaka asmenybės raidai. Ypatingai svarbu, kad specialiųjų poreikių mokiniams parodomas dėmesys, jie suvokia kad esą visaverčiai, dalis tos pačios visuomenės. Nesvarbu, kokių negalių ar sutrikimų turi vaikas, jam reikia padėti tiek, kiek įmanoma, t. y. plėtoti visas jo potencialias vystymosi galimybes. Labai svarbu padėti neįgaliam pasirengti gyvenimui padėti integruotis visuomenėje. Tokį požiūrį parodė ir merginos, dalyvavusios projekte. Tokių renginių metu vaikas jaučia, kad yra pajėgus savarankiškai pažinti, patirti sėkmės jausmą, bendrauti, turtinti kalbą. Skatinant specialiųjų poreikių moksleivių kūrybinius gebėjimus, galima įveikti pasitikėjimo savimi stoką. Tikimės, kad tokie renginiai padės šiems mokiniams sėkmingiau adaptuotis mokyklos bendruomenės gyvenime, stiprins jų pasitikėjimą savo jėgomis, skatins domėtis aplinkiniu pasauliu, gėrės mokymosi motyvacija.

Akimirkos, kurios sušildė mano širdį…

,,Renginys buvo puikus. Jo metu patyriau daug įspūdžių, daug džiaugsmo daug nepakartojamų šypsenų, kurios sušildė , pamačius tuos mielus žmogeliukus. Jų šypsenose įžvelgiau tai, ko iki šiol negalėjau pamatyti kitų žmonių veiduose. Jie buvo laimingi- aš buvau laiminga. Tereikia tiek nedaug: šilumos, meilės, šypsenos ir draugiškų pokalbių, nuo kurių gyvenimas prašviesėja. Tai padaryti nėra sunku. Šis susitikimas padėjo suprasti, jog svarbu vertinti gyvenimą tokį, kokį mes turime, nepaisant trūkumų. Suvokiau, kad kiekviena akimirka yra svarbi ir kad ją reikia branginti. Niekada nemaniau, jog tokie žmogučiai galėtų būti tokie laimingi, kupini vilties ir galėtų pamokyti mane. Esu jiems labai dėkinga už nepakartojamas akimirkas bei šypsenas. Taip pat noriu padėkoti vadovei Neringai Vekeriotaitei ir technologijų mokytojai Snieguolei Valentukonienei už suteiktą tokią galimybę“.

Ilma Marcinkevičiūtė IV d g klasės mokinė ir

kantri ir linijinių šokių būrelio narė

,,Mano nuomone, penktadienį vykęs projektas „Draugystės sodas“ buvo išties puikus. Džiugu buvo matyti pastangas ir šypsenas vaikų veiduose. Tikiuosi, kad mes padėjome jiems dar vieną kartą jų gyvenime pasijusti laimingiems! Tai nebuvo laikas praleistas veltui tik tam, kad dalyvautų, tai buvo dar viena galimybė realiai pažvelgti į šių vaikų pasaulį. Man buvo labai smagu. Ačiū mokytojoms, už galimybę pabūti kartu ir suvokti, kokia svarbi yra kiekviena akimirka!‘‘

Evelina Gudelevičiūtė II d g klasės mokinė

,, Gražiausias žiedas“ – prasiskleidusi draugystė

Dalyvavimas projekte padėjo paįvairinti specialiųjų poreikių ir bendrojo lavinimo moksleivių ugdymą, plėsti neįgaliųjų integraciją. Moksleiviams atsirado galimybė geriau susipažinti, suprasti vieniems kitus, kartu kurti ir pamatyti sukurtus rezultatus.

,,Draugystės sode‘‘pražydo gėlių žiedai , pats gražiausias žiedas –draugystė.

Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos

technologijų mokytoja Snieguolė Valentukonienė,

šokių mokytoja metodininkė Neringa Vekeriotaitė


Parašykite komentarą