Pirmasis Pietų Lietuvoje Tolerancijos Ugdymo Centras įkurtas Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje

Lapkričio 22 diena mūsų gimnazijai buvo ypatinga tuo, kad pirmieji Pietų Lietuvoje, Alytuje Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos direktorius ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas pasirašė sutartį dėl Tolerancijos Ugdymo Centro įkūrimo gimnazijoje.

Mūsų mokykloje svečiavosi, savo patirtimi dalijosi ir skaitė paskaitas istorinio teisingumo komisijos Vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas ir Tarptautinės komisijos švietimo programos koordinatorė Ingrida Vilkienė.

Seminarą – konferenciją pradėjo mokyklos direktorius Virginijus Skroblas, pasveikinęs visus atvykusius į mūsų mokyklą svečius ir dalyvius. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Rita Baubonienė pristatė gimnazijos veiklą, supažindino svečius su gimnazijoje vykdomais projektais. Svečiai susidomėjo gimnazijoje ugdoma tolerancija, o mes taip pat buvome patenkinti, kad galėjome pasidalinti patirtimi su dar 13 mokyklų atstovais.

Svečiai kalbėjo ir pristatė komisijos inicijuojamus  ir koordinuojamus įvairius švietimo projektus mokykloms. Šių projektų tikslas – tolerancijos ir žmogaus teisių kultūros ugdymas, skatinant pilietinės visuomenės mokyklų bendruomenėse plėtojimą per nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų pažinimo istoriją. Visus mokslo metus mokyklų bendruomenės kviečiamos dalyvauti trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose Komisijos inicijuojamuose švietimo projektuose, kuriuose per skaudžių istorinių faktų prizmę ugdomas mokinių moralinis tvirtumas, ateityje neleisiantis abejingai žiūrėti į nusikaltimus prieš žmoniją, teisingai ir kritiškai vertinti  skaudžias istorines temas, ugdomas poreikis gerbti nacių ir sovietų okupacijų aukų atminimą, priešintis nepakantumui, smurtui, ksenofobijai, diskriminacijai, antisemitizmui, destruktyviems radikaliesiems judėjimams ir kt.

Ši Komisija – tai pagarbos žmogaus teisėms ženklas, ji stengiasi stiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje. Komisija tradiciškai vykdo šiuos kasmetinius projektus:

Seminaro – konferencijos metu vyravo  dalykinė atmosfera. Seminaro lektoriai pristatė temas: paskaitą – diskusiją „Du režimai. Dvi okupacijos. Du skirtingi vertinimai“. Ją vedė Tarptautinės komisijos Vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas. Metodiniam užsiėmimui “Dėstymo apie totalitarinius režimus metodika“  vadovavo Tarptautinės komisijos švietimo programos koordinatorė Ingrida Vilkienė. Seminaro dalyviai aktyviai įsitraukė į lektorių inicijuotą diskusiją. Mokytojai išreiškė savo požiūrį į istorinių faktų traktavimą, klausė lektorių nuomonės, dalijosi patirtimi. Komisijos centro atstovai padalijo mokytojams metodinės medžiagos.

Gimnazijos direktorius ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas patvirtino savo parašais Tolerancijos ugdymo centro įkūrimą. Tikimės, kad Tolerancijos ugdymo centras Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje padės tobulinti Dzūkijos mokinių kultūrinę dvasinę savimonę.

Meilė Platūkienė Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago etikos mokytoja ir Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė

Parašykite komentarą