,,Tautos kalboje visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“

Šiais visą renginį įprasminančiais žodžiais buvo pradėta lietuvių kalbos savaitė, vykusi Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje. Vienas iš gimnazijos literatų, paklaustas apie šio renginio svarbą, atsakė, jog lietuvių kalbos savaitė itin svarbi formuojant šiuolaikinio jaunimo požiūrį į gimtąją kalbą bei suvokiant jos svarbą tautos kultūrai.

Lietuvių kalbos savaitėje, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytojos, dalyvavo visi. Aktyvesni gimnazistai skaitė prasmingas eiles apie kalbą ir knygą, ruošėsi viktorinai, skatinančiai prisiminti žymesnių lietuvių kalbos puoselėtojų darbus. Šie metai yra šimtas penkiasdešimtosios lietuvių kalbos patriarcho Jono Jablonskio gimimo metinės, tad jam viktorinoje ir buvo skiriamas itin didelis dėmesys.

Pasyvesni gimnazistai, kurie nėra viktorinų ar kitų įvairių viešų renginių mylėtojai, vis dėlto turėjo progą kitaip išreikšti meilę kalbai – piešė piešinius, ant ąžuolo lapo galėjo parašyti, kokia svarbi jiems yra gimtoji kalba, kokią reikšmę ji turi šiandienos gyvenime. Vėliau visi ąžuolo lapai aprengė didžiulį simbolinį medį, kuris viso renginio metu džiugino praeinančius moksleivius antrojo aukšto koridoriuje.

Savaitę apibendrino mokslinė konferencija ,,Kalba gyva tautoje“. Renginio organizatoriai prisiminė J. Jablonskio mokslinį paveldą, kalbėjo apie negatyvius veiksnius, kurie it erozija ardo lietuvių kalbos pagrindus. Buvo kalbama apie liūdnas barbarizmų, įvairiausių paties jaunimo sugalvotų naujadarų tendencijas. Pranešimuose stengiamasi jaunimui parodyti, jog kalbą darkančių veiksnių negalima toleruoti. Nuo jaunųjų mokyklos kalbininkų neišsisuko ir mūsų politikai.

Pasibaigus šiems itin visai gimnazijai reikšmingiems renginiams, drąsiai galiu teigti, jog lietuvių kalbos savaitė privertė susimąstyti, kaip svarbu yra puikiai išmanyti savo gimtąją kalbą, nes gimtoji kalba yra pagrindinis mūsų mažos tautos identiteto elementas margame daugiatautės Europos kultūros kontekste. Manau, jog lietuvių kalbos savaitė iš letargo miego ilgam pabudino mano bendraamžių patriotizmą.

Povilas Labukas, II c g mokinys,

Žurnalistų būrelio narys

Parašykite komentarą